X'inhu għaddej f'Malta Urini titjiriet indiretti. Id-Destinazjoni ta l-ajruport irid ikun magħżul  Ajruport, Belt jew Pajjiż tat-Tluq Ajruport, Belt jew Pajjiż tal-Wasla Ara kollox Lejn Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottobru, Novembru, Diċembru Jekk jogħġbok agħżel ajruport tat-tluq Jekk jogħġbok agħżel ajruport tal-wasla Jekk jogħġbok agħżel data ta' tluq Jekk jogħġbok agħżel data ta' ritorn Titjira diretta m'Air Malta Kodiċi tal-kupun Economy Business

Jekk jogħġbok stenna...

Ħruġ
Ritorn
Adulti
Tfal
(2-11 sena)
Trabi
(0-2 sena)
Fittex titjiriet!
ċar H:28°C L:21°C
Sabiex tara t-titjiriet li rriżervajt, l-ewwel trid tilloggja fil-kont tiegħek.
LOGIN

Marittimu u Offshore

Billi jipparteċipa fil-Programm Marittimu u Offshore, il-membru jaqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin li huma kostruwiti skont il-Liġi Maltija.

1. Il-Programm Marittimu u Offshore tal-Air Malta huwa miftuħ għas-sħubija għal kwalunkwe persuna minn 18-il sena 'l fuq li jkollu relazzjoni ta' impjieg ma' Kumpanija relatata mal-Baħar.

2. L-ammissjoni bħala membru fil-Programm Marittimu u Offshore hija biss fid-diskrezzjoni tal-Maniġer tal-Air Malta responsabbli mill-Programm.

3. Kumpaniji jew entitajiet legali oħra ma jistgħux jiġu rreġistrati bħala membri.


4. Biex jipparteċipaw fil-Programm Marittimu u Offshore, il-passiġġieri jridu jissottomettu formola tal-applikazzjoni mimlija u ffirmata lill-Air Malta, li se tiġi rikonoxxuta, fejn jindikaw li qegħdin jaċċettaw it-termini u l-kundizzjonijiet kif indikati hawnhekk.

5. Tista' tiġi rreġistrata persuna waħda biss f'kull kont Marittimu u Offshore. Is-sħubija hija strettament personali. F'każ ta' abbuż, is-sħubija fil-programm Marittimu u Offshore tiġi kkanċellata b'mod immedjat.

6. M'hemm l-ebda dritt legali għal sħubija fil-programm Marittimu u Offshore.

7. Il-konċessjonijiet u s-servizzi li jintitolaw lill-utent li jitlob is-servizzi pprovduti mill-programm Marittimu u Offshore ma jistgħux jiġu trasferiti f'kontijiet oħra: Mhux se jingħataw konċessjonijiet retroattivi għal titjiriet li jkunu saru qabel ir-reġistrazzjoni. Il-konċessjonijiet u s-servizzi ma jistgħux jiġu trasferiti, mhumiex negozjabbli u ma jistgħux jissarrfu fi flus kontanti.

8. Is-sħubija fil-programm waħedha ma tintitolax lill-membru għall-konċessjonijiet u s-servizzi. Il-konċessjonijiet u s-servizzi jingħataw biss jekk id-dikjarazzjonijiet applikabbli jkunu inseriti fuq il-biljett validu tal-ivvjaġġar.

9. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, is-sħubija hija valida għal perjodu ta' 12-il xahar jew sakemm ma tiġix itterminata qabel skont dawn it-Termini u Kundizzjonijiet.

10. Is-sħubija tintemm meta r-relazzjoni ta' impjieg imsemmija f'sezzjoni jew kundizzjonijiet oħra għas-sħubija ma jibgħux japplikaw, jekk mhux qabel.

11. L-Air Malta tista' tibdel fi kwalunkwe ħin dawn it-Termini u Kundizzjonijiet, bi jew mingħajr avviż lill-membru. F'każ ta' terminazzjoni tal-programm, l-Air Malta se tagħmel sforz raġonevoli biex tavża lill-membri minn qabel. L-Air Malta ma tkun responsabbli għall-ebda telf jew dannu li jirriżulta minn tali terminazzjoni jew bidla.

12. Bl-applikazzjoni tagħhom għas-sħubija, il-persuni kkonċernati jawtorizzaw lill-Air Malta li tuża kwalunkwe informazzjoni maħżuna relatata mas-sħubija tagħhom għal skopijiet ta' promozzjoni u komunikazzjoni.

Facebook feed loading...
Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn