Avviż dwar Kumpens għal Imbark Mhux Permess (DBC)

Applikabbiltà

Japplikaw ir-regoli li ġejjin:

 • fir-rigward ta’ titjiriet li jitilqu minn ajruport fl-UE, u titjiriet operati minn trasportatur bl-ajru tal-Komunità li jitilqu minn ajruport f’pajjiż terz lejn ajruport fl-UE (sakemm ma rċevejtx benefiċċji jew kumpens u ma ġejtx mogħti assistenza f’dak il-pajjiż terz);
 • bil-kundizzjoni li għandek buking konfermat fuq it-titjira kkonċernata u tippreżenta ruħek għar-reġistrazzjoni kif stipulat u fil-ħin indikat bil-quddiem u bil-miktub jew b’mod elettroniku, jew, jekk ebda ħin mhu indikat, mhux aktar tard minn 45 minuta qabel il-ħin ippubblikat tat-tluq;
 • biss għal passiġġieri li jivvjaġġaw b’noll disponibbli direttament jew indirettament għall-pubbliku, jew fuq biljetti maħruġa taħt programm ta’ frequent flyer jew programm kummerċjali ieħor;
 • fejn l-Air Malta hija t-trasportatur li jopera t-titjira.

Regoli għal Kumpens u Assistenza

Imbark mhux permess huwa rifjut minn linja tal-ajru biex tittrasporta passiġġier fuq titjira, anke għalkemm il-passiġġier ippreżenta ruħu għall-imbark skont il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq taħt l-intestatura Applikabbiltà, għajr meta hemm raġunijiet raġonevoli għaliex l-imbark mhux permess, bħal raġunijiet ta’ saħħa, sikurezza, sigurtà jew dokumenti tal-ivvjaġġar mhux adegwati.
Qabel ma l-Air Malta ma tagħtix permess għall-imbark fuq titjira aħna nagħmlu sejħa għal voluntiera biex iċedu l-postijiet tagħhom, u minflok dawn jingħataw benefiċċji b’kundizzjonijiet li jridu jiġu miftiehma, kif ukoll assistenza kif spjegat fil-paragrafu I hawn taħt kif xieraq. 
Jekk għadd żgħir ta’ voluntiera joffru posthom, u l-Air Malta tirrifjutak l-imbark kontra r-rieda tiegħek, aħna immedjatament nagħtuk kumpens ta’:

 1. EUR 250 għat-titjiriet kollha ta’ 1 500 kilometru jew anqas;
 2. EUR 400 għat-titjiriet kollha intra-Komunitarji ta’ aktar minn 1 500 kilometru, u għat-titjiriet l-oħra kollha bejn 1 500 u    3 500 kilometru;
 3. EUR 600 għat-titjiriet kollha li ma jaqawx taħt (a) jew (b) ta’ dan il-paragrafu.

Meta tkun offrut rrottar mill-ġdid sad-destinazzjoni finali tiegħek fuq titjira alternattiva kif spjegat hawn taħt fil-paragrafu I.(b) jew (c), u l-ħin tal-wasla tat-titjira rottata mill-ġdid ma jaqbiżx il-ħin skedat tal-wasla tat-titjira riżervata oriġinarjament: (a) b’sagħtejn, fir-rigward tat-titjiriet kollha ta’ 1 500 kilometru jew anqas; jew (b) bi tliet sigħat, fir-rigward tat-titjiriet kollha intra-Komunitarji ta’ aktar minn 1 500 kilometru u għat-titjiriet l-oħra kollha bejn 1 500 u 3 500 kilometru; jew (c) b’erba’ sigħat, fir-rigward tat-titjiriet kollha li ma jaqawx taħt (a) jew (b) ta’ dan il-paragrafu, l-Air Malta tista’ tnaqqas il-kumpens imsemmi hawn fuq b’50%.
Sabiex tkun ikkalkulata d-distanza, il-bażi tkun l-aħħar destinazzjoni fejn ir-rifjut għall-imbark se jdewwem il-wasla tiegħek wara l-ħin skedat. Id-distanzi jitkejlu bil-metodu tar-rotta taċ-ċirku l-kbir.
Barra dan, l-Air Malta toffrilek dan li ġej 
I. Għażla bejn:

 1. rimborż fi żmien sebat ijiem (fi flus kontanti, permezz ta’ trasferiment bankarju elettroniku, ordnijiet tal-bank jew ċekkijiet tal-bank jew, bi ftehim iffirmat tiegħek, f’vawċers tal-ivvjaġġar u/jew servizzi oħrajn) tan-nefqa totali tal-biljett tiegħek, bil-prezz li nxtara, għall-parti jew il-partijiet tal-vjaġġ li ma sarux, u għall-parti jew il-partijiet tal-vjaġġ li diġà saru jekk it-titjira m’għadhiex isservi skop b’relazzjoni mal-pjan oriġinali tiegħek tal-ivvjaġġar, flimkien ma’ fejn rilevanti, titjira tar-ritorn sal-ewwel punt tat-tluq, mal-ewwel opportunità; jew
 2. irrottar mill-ġdid, f’kundizzjonijiet ta’ trasport simili, sad-destinazzjoni finali tiegħek, mal-ewwel opportunità; jew
 3. irrottar mill-ġdid, f’kundizzjonijiet ta’ trasport simili, sad-destinazzjoni finali tiegħek f’data aktar tard għall-konvenjenza tiegħek, suġġett li jkun hemm postijiet disponibbli.

II. U noffrulek, bla ħlas:

 1. ikliet u trattament raġonevoli skont il-ħin ta’ stennija;
 2. akkomodazzjoni f’lukanda f’każijiet
  • fejn tkun meħtieġa waqfa ta’ lejl wieħed jew aktar, jew
  • fejn tkun meħtieġa waqfa addizzjonali għal dik li int kont qed tistenna;
 3. trasport bejn l-ajruport u l-post tal-akkomodazzjoni (lukanda jew post ieħor); u
 4. żewġ telefonati, messaġġi b’telex jew bil-feks jew posta elettronika.

Sakemm int m’offrejtx volontarjament li ċċedi l-buking tiegħek, l-assistenza msemmija hawn fuq tapplika mingħajr preġudizzju għad-drittijiet kollha li jista’ jkollok skont il-liġi applikabbli (inkluża d-Direttiva UE 90/314 dwar il-vjaġġi kollox kompriż) għal kumpens ulterjuri, għalkemm tali assistenza mogħtija tista’ titnaqqas minn kwalunkwe tali kumpens ulterjuri.

Dan l-Avviż huwa meħtieġ mir-Regolament KE 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!