Avviż ta’ Dewmien

Applikabbiltà

Japplikaw ir-regoli li ġejjin:

 • fir-rigward ta’ titjiriet li jitilqu minn ajruport fl-UE, u titjiriet operati minn trasportatur bl-ajru tal-Komunità li jitilqu minn ajruport f’pajjiż terz lejn ajruport fl-UE (sakemm ma rċevejtx benefiċċji jew kumpens u ma ġejtx mogħti assistenza f’dak il-pajjiż terz);
 • bil-kundizzjoni li għandek buking konfermat fuq it-titjira kkonċernata u tippreżenta ruħek għar-reġistrazzjoni kif stipulat u fil-ħin indikat bil-quddiem u bil-miktub jew b’mod elettroniku, jew, jekk ebda ħin mhu indikat, mhux aktar tard minn 45 minuta qabel il-ħin ippubblikat tat-tluq;
 • biss lil passiġġieri li jivvjaġġaw b’noll disponibbli direttament jew indirettament għall-pubbliku, jew fuq biljetti maħruġa taħt programm ta’ frequent flyer jew programm kummerċjali ieħor;
 • fejn l-Air Malta hija t-trasportatur li jopera t-titjira.

Regoli għal Assistenza

Meta l-Air Malta tistenna raġonevolment li titjira se tiddewwem aktar mill-ħin skedat tat-tluq:

 1. għal sagħtejn jew aktar fil-każ ta’ titjiriet ta’ 1500 kilometru jew anqas; jew
 2. għal tliet sigħat jew aktar fil-każ tat-titjiriet kollha intra-Komunitarji ta’ aktar minn 1500 kilometru u tat-titjiriet l-oħrajn kollha bejn 1500 u 3500 kilometru; jew
 3. għal erba’ sigħat jew aktar fil-każ tat-titjiriet kollha li ma jaqawx taħt (a) jew (b).

L-Air Malta toffrilek bla ħlas:

 • ikliet u trattament raġonevoli skont il-ħin ta’ stennija; u
 • żewġ telefonati, messaġġi b’telex jew bil-feks jew posta elettronika.

Meta l-ħin tat-tluq mistenni raġonevolment huwa tal-inqas l-għada tal-ħin tat-tluq imħabbar qabel, barra l-assistenza msemmija hawn fuq, l-Air Malta toffrilek:

 • akkomodazzjoni f’lukanda f’każijiet
  • fejn tkun meħtieġa waqfa ta’ lejl wieħed jew aktar, jew
  • fejn tkun meħtieġa waqfa addizzjonali għal dik li int kont qed tistenna; u
 • trasport bejn l-ajruport u l-post tal-akkomodazzjoni (lukanda jew post ieħor).

Meta d-dewmien huwa tal-inqas ħames sigħat u int tiddeċiedi li ma tivvjaġġax fuq it-titjira mdewma, flimkien mal-ikliet u l-assistenza tal-komunikazzjoni msemmija hawn fuq, l-Air Malta toffrilek: rimborż fi żmien sebat ijiem (fi flus kontanti, permezz ta’ trasferiment bankarju elettroniku, ordnijiet tal-bank jew ċekkijiet tal-bank jew, bi ftehim iffirmat tiegħek, f’vawċers tal-ivvjaġġar u/jew servizzi oħrajn) tan-nefqa totali tal-biljett tiegħek, bil-prezz li nxtara, għall-parti jew il-partijiet tal-vjaġġ li ma sarux, u għall-parti jew il-partijiet tal-vjaġġ li diġà saru jekk it-titjira m’għadhiex isservi skop b’relazzjoni mal-pjan oriġinali tiegħek tal-ivvjaġġar, flimkien ma’, fejn rilevanti, titjira tar-ritorn sal-ewwel punt tat-tluq, mal-ewwel opportunità. 
L-Air Malta toffrilek l-assistenza msemmija hawn fuq fi żmien il-limiti ta’ żmien stipulati fil-paragrafi (a)-(c) hawn fuq fir-rigward ta’ kull medda ta’ distanza. 
L-assistenza msemmija hawn fuq tapplika mingħajr preġudizzju għad-drittijiet kollha li jista’ jkollok skont il-liġi applikabbli (inkluża d-Direttiva UE 90/314 dwar il-vjaġġi kollox kompriż) għal kumpens ulterjuri, għalkemm tali assistenza mogħtija tista’ titnaqqas minn kwalunkwe tali kumpens ulterjuri.
Dan l-Avviż huwa meħtieġ mir-Regolament KE 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Il-lista tad-dettalji ta’ kuntatt tal-korp nazzjonali maħtur għall-infurzar tar-Regolament tinsab hawn annessa.

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!