Bagalji li jġarrbu ħsara, jaslu tard jew jintilfu

Jekk waħda mill-bagalji rreġistrati tiegħek tintilef jew iġġarrab xi ħsara fl-ajruport tad-destinazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok irrapporta lil membru tal-persunal jew lir-rappreżentant tal-Air Malta minnufih. Kwalunkwe talba għandha tiġi sottomessa bil-miktub fi żmien sebat ijiem. Billi r-responsabbiltà tat-trasportaturi għat-telf, għad-dewmien jew għall-ħsara fil-bagalji hija limitata; il-passiġġieri huma mħeġġa sabiex jagħmlu assigurazzjoni tal-ivvjaġġar privata. It-talbiet kollha huma soġġetti għall-preżentazzjoni ta' prova li tkun iġġarbet ħsara.

L-impenn tagħna:

Aħna nagħmlu ħilitna biex nintraċċaw kwalunkwe bagalja mitlufa fl-iqsar żmien possibbli. Fl-eventwalità improbabbli li bagalja ma tinstabx wara 21 jum, aħna nibdew proċeduri biex nirrifonduk bl-ispiża tal-bagalja mitlufa u l-kontenut tagħha. Jekk passiġġier ikun kopert minn assigurazzjoni tal-ivvjaġġar personali, l-ewwel għandu jikkuntattja lill-kumpanija tal-assigurazzjoni. Aħna maħniex responsabbli għal xi ħsara minuri mġarrba minħabba tkagħbir normali fl-immaniġġjar tal-bagalji. 


Jekk issir ħsara lill-bagalja tiegħek: Jekk waħda mill-bagalji rreġistrati tiegħek ma tinstabx jew ikollha xi ħsara meta tasal fl-ajruport ta' destinazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok irrapporta dan lil membru tal-persunal jew lil rappreżentant tal-Air Malta minnufih. Kwalunkwe talba għandha tiġi sottomessa bil-miktub fi żmien sebat ijiem. Billi r-responsabbiltà tat-trasportaturi għat-telf, għad-dewmien jew għall-ħsara fil-bagalji hija limitata; il-passiġġieri huma mħeġġa sabiex jagħmlu assigurazzjoni tal-ivvjaġġar privata.

Meta għandek tressaq talba għal kumpens għall-ħsara fil-bagalja tiegħek: Talba għal kumpens għall-ħsara fil-bagalja għandha titressaq minnufih. Madankollu, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, talba għal kumpens għal ħsara f'bagalja tista' tiġi aċċettata fi żmien 7 ijiem mill-wasla, sakemm tiġi ppreżentata l-irċevuta tal-bagalja t-tajba. L-irċevuta tal-bagalja tingħatalek maċ-check in fl-ajruport tat-tluq tiegħek.

Jekk il-bagalja tiegħek ma tasalx biex tkun tista' tinġabar: Jekk jogħġbok għarraf minnufih lill-Air Malta jew lir-rappreżentant tal-Air Malta. Ġeneralment, id-desk tas-Servizzi tal-Bagalji jkun jinsab fiż-żona minn fejn jinġabru l-Bagalji fis-Sala tal-Wasliet. Hawnhekk ser ikollok bżonn tippreżenta l-biljett tat-titjira tiegħek u l-irċevuti tal-bagalji li ngħatawlek fiċ-check-in għall-vjaġġ tiegħek. Għandu jitressaq minnufih Rapport dwar Irregolarità fil-Proprjetà (PIR) ħalli aħna nkunu nistgħu nibdew il-proċess tar-rintraċċar tal-bagalja mitlufa tiegħek. Ladarba d-dettalji dwar il-bagalja mitlufa jkunu ddaħħlu fis-sistema ta' rintraċċar tal-bagalji madwar id-dinja, inti tkun tista' tiċċekkja f'liema punt waslet it-tfittxija tal-bagalja tiegħek billi żżur il-paġna tal-Bagalji Mitlufa fuq www.airmalta.com jew billi tikklikkja hawnhekk.

Ftakar. Sakemm ma tippreżentalniex l-irċevuta tal-bagalja t-tajba, aħna ma nistgħux ninżammu responsabbli għal bagalji mitlufa. Madankollu, aħna xorta ngħarrfu lill-ajruport tat-tluq dwar din il-problema.

Skadenzi għall-irkupru ta' bagalji mitlufa: Ladarba timla r-Rapport dwar l-Irregolarità fil-Proprjetà fiż-Żona tal-Ġbir tal-Bagalji fis-Sala tal-Wasliet, aħna nibagħtu traċċatur (komunikazzjoni elettronika) lill-punt ta' oriġini tat-titjira. Jekk il-bagalja tinstab mill-ewwel, din tintbagħat mat-titjira disponibbli li jkun imiss. Jekk ma tiġix rintraċċata minnufih, jintbagħat it-tieni traċċatur lejn diversi destinazzjonijiet sakemm jaslulna dettalji dwar bagalja li taqbel. Din imbagħad tintbagħat mill-aktar fis possibbli.

Jekk tkun tlift jew insejt oġġett abbord: Qabel ma tinżel minn fuq l-ajruplan, il-membri tal-ekwipaġġ tagħna jfakkruk biex tiċċekkja li ma nsejt xejn warajk. Madankollu, jekk tinduna li nsejt xi ħaġa fuq l-ajruplan, għandek tikkuntattja minnufih lill-Air Malta jew lil rappreżentant tal-Air Malta fis-Sala tal-Wasliet. Ser ikollok bżonn tagħti n-numri tat-titjira u tas-siġġu tiegħek, kif ukoll deskrizzjoni tal-proprjetà mitlufa.

Żomm f'moħħok li aktar ma tagħmel dan kmieni, akbar ikun iċ-ċans li l-proprjetà mitlufa tiegħek tinstab u tiġi rkuprata faċilment, billi l-ajruplan jibda jitnaddaf u jiġi mħejji għall-vjaġġ li jkun imiss minn dak il-mument li jinżlu l-passiġġieri minn fuqu. 

Jekk ikun wara li tkun tlaqt mill-ajruport li tinduna li tkun insejt xi ħaġa fuq l-ajruplan, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Uffiċċju tas-Servizzi tal-Bagalji f'Malta billi ċċempel fuq in-numru (+356) 2369 6063 / 6064 jew billi tibgħat email. Min-naħa tagħhom, il-membri tal-persunal ta' dan l-uffiċċju ser jagħmlu ħilithom biex isibu l-oġġett tiegħek u jikkuntattjawk lura jekk dan jinstab.

L-identifikazzjoni tal-bagalja tiegħek: Huwa rrakkomandat ħafna li inti twaħħal it-tikketta tiegħek fuq il-bagalja hekk kif dan jgħinna sabiex nidentifikaw li l-bagalja hija tiegħek fl-eventwalità improbabbli li tinqata' t-tikketta tar-reġistrazzjoni. Jekk ma jkollokx tikketta mal-bagalja, inti tista' titlob waħda mid-desks taċ-check-in kollha tagħna.

Titjiriet ta' konnessjoni: Jekk tkun qed tivvjaġġa mal-Air Malta u mbagħad tkun ser taqbad titjira oħra tal-Air Malta jew titjira operata minn kumpanija tal-ajru oħra, tista' tirreġistra l-bagalja tiegħek biex tinġarr darba sad-destinazzjoni finali tiegħek jekk:

  • ikollok prenotazzjoni kkonfermata għaż-żewġ titjiriet fuq l-istess biljett;
  • il-vjaġġ tiegħek ikun jinkludi waqfa (ivvjaġġar bi tranżitu);
  • ikollna ftehim dwar il-ġarr tal-bagalji mat-tieni kumpanija tal-ajru li tkun ser tivvjaġġa magħha.

Inti tista' titlob aktar informazzjoni u direzzjonijiet mill-membri tal-persunal tagħna fl-ajruport, li ser ikunu lesti biex jiggwidawk fir-reġistrazzjoni tal-bagalja tiegħek.Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!