Ivvjaġġar Marine u Offshore Travel - Termini u Kundizzjonijiet

Sabiex issir membru tal-programm Marine u Offshore tal-Air Malta, inti għandek tissodisfa ċerti kundizzjonijiet, li huma elenkati hawn taħt.

Dokumenti u mezzi ta’ komunikazzjoni oħrajn tal-programm (eż. newsletters, aġġornamenti dwar il-kontijiet) għandhom jinkludu kundizzjonijiet oħrajn li jistgħu jiġu ppubblikati minn żmien għal żmien. Ladarba tiġi aċċettat bħala membru tal-programm Marine u Offshore, għandha tintbagħat ittra ta’ garanzija bil-letterhead uffiċjali kull meta ssir applikazzjoni għal biljett.

L-ittra għandha tinkludi d-dettalji tal-ivvjaġġar, in-numru tal-passaport, in-numru tal-ktieb tal-baħħara u l-pajjiż tal-ħruġ (dan japplika għall-baħħara biss), kif ukoll l-isem tal-bastiment/pjattaforma. L-applikanti għandhom ikunu lesti li jippreżentaw il-ktieb tal-baħħara, il-kuntratt tal-impjieg u l-ittra ta' garanzija waqt iċ-check-in fl-ajruport.

Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali
 1. Meta jipparteċipa fil-Programm Marine u Offshore, il-membru jkun qiegħed jaqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin, imfasslin skont il-Liġi Maltija.
 2. Il-Programm Marine u Offshore tal-Air Malta huwa miftuħ għas-sħubija ta’ kwalunkwe persuna ’l fuq minn 18-il sena li hija impjegata ma’ kumpanija relatata ma' negozju marittimu.
 3. Id-dħul bħala membru fil-Programm Marine u Offshore huwa biss fid-diskrezzjoni tal-Maniġer tal-Programm responsabbli tal-Air Malta.
 4. Kumpaniji jew entitajiet legali oħrajn ma jistgħux jiġu rreġistrati bħala membri.
 5. Biex jipparteċipaw fil-Programm Marine u Offshore, il-passiġġieri għandhom jissottomettu formola ta’ applikazzjoni mimlija u ffirmata lill-Air Malta, li għandha tiġi rikonoxxuta, filwaqt li tindika l-aċċettazzjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet kif iddikjarat hawn.
 6. Persuna waħda biss tista'  tiġi rreġistrata għal kull kont Marine u Offshore. Is-sħubija hija strettament personali. Fil-każ ta’ użu ħażin, l-isħubija fil-Marine u Offshore tiġi kkanċellata immedjatament.
 7. Ma hemm ebda jedd legali għas-sħubija fil-programm Marine u Offshore.
 8. Il-konċessjonijiet u s-servizzi li jintitolaw lill-utent sabiex jitlob servizzi pprovduti mill-programm Marine u Offshore mhumiex trasferibbli lejn kontijiet oħrajn: Ma jingħatawx konċessjonijiet retroattivi għal titjiriet li jkunu ttieħdu qabel ir-reġistrazzjoni. Il-konċessjonijiet u s-servizzi mhumiex trasferibbli, mhumiex negozjabbli u ma jistgħux jissarrfu fi flus kontanti.
 9. Is-sħubija fil-programm weħidha ma tintitolax lill-membru għall-konċessjonijiet u s-servizzi. Il-konċessjonijiet u s-servizzi jingħataw biss jekk l-approvazzjonijiet applikabbli jiddaħħlu fuq il-biljett validu tal-ivvjaġġar.
 10. Sakemm ma jiġix iddikjarat mod ieħor, is-sħubija hija valida għal perjodu ta' 12-il xahar jew sakemm ma tiġix itterminata qabel skont dawn it-Termini u l-Kundizzjonijiet.
 11. Is-sħubija tiskadi meta r-relazzjoni ta’ impjieg imsemmija fit-taqsima 2 jew prekundizzjonijiet oħrajn għas-sħubija ma jibqgħux applikabbli, jekk ma tiskadix qabel
 12. Dawn it-Termini u l-Kundizzjonijiet jistgħu jinbidlu fi kwalunkwe ħin mill-Air Malta, bi jew mingħajr notifika lill-membru. Fil-każ ta’ terminazzjoni tal-programm, l-Air Malta ser tagħmel kull sforz raġonevoli sabiex tinnotifika lill-membri minn qabel. L-Air Malta mhijiex responsabbli għal kwalunkwe telf jew dannu li jirriżulta minn tali terminazzjoni jew tibdil.
 13. Meta japplikaw għal sħubija, l-individwi jkunu qegħdin jawtorizzaw lill-Air Malta biex tuża kwalunkwe dejta maħżuna relatata mas-sħubija tagħhom għall-finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni jew komunikazzjoni tagħha.
Ikklikkja hawn biex tmur lura lejn il-paġna Ivvjaġġar Marine u Offshore.

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!