L-Air Malta taqleb għal Regolamenti Ewropej ġodda

Data: Il-Ħamis, 7 ta’ Awissu 2014
Ref: 070-2014 MT

L-Air Malta hi kburija li kienet l-ewwel operatur Malti minn aktar minn 20 operatur li għandhom Ċertifikat tal-Operaturi tal-Ajru (“AOC”), li temm b’suċċess it-tranżizzjoni lejn ir-Regolamenti Ewropej il-ġodda. Għalhekk, f’Lulju tal-2014, il-linja tal-ajru nazzjonali ngħatat AOC tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) mid-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili ta’ Transport Malta.

Il-linja tal-ajru kellha ssegwi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 965 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-operazzjonijiet bl-ajru, b’mod partikolari dawk ir-rekwiżiti għat-Trasport Kummerċjali bl-Ajru. 

Il-proċess estensiv għall-applikazzjoni u l-kisba tal-approvazzjoni regolatorja involva analiżi tad-diskrepanza bejn il-leġiżlazzjoni attwali u dik ġdida. Sabiex tkun konforma mar-Regolamenti l-ġodda u tikseb AOC tal-EASA, l-Air Malta kienet meħtieġa twettaq reviżjoni dettaljata tal-policies u l-proċeduri kollha tagħha.

Waħda mill-bidliet ewlenin fil-leġiżlazzjoni l-ġdida tinvolvi l-implimentazzjoni ta’ Sistema ta’ Mmaniġġjar tas-Sikurezza (SMS), li tieħu post il-Programm attwali tal-Prevenzjoni ta’ Inċidenti u s-Sikurezza tat-Titjiriet. L-Air Malta daħħlet l-SMS fix-xitwa li għaddiet u matul dan il-proċess biddlet il-proċessi ta’ sikurezza tagħha fejn organizzat taħriġ fuq l-SMS għall-ħaddiema kollha tagħha. L-SMS hija għodda tassew siewja li ssaħħaħ is-sikurezza fi ħdan linja tal-ajru.

Matul il-preżentazzjoni taċ-Ċertifikat tal-Operaturi tal-Ajru (“AOC”), Louis Giordimaina, Kap Eżekuttiv tal-Air Malta qal: “Mill-ġdid, il-linja tal-ajru nazzjonali wriet li hija minn ta’ quddiem nett fl-industrija fil-gżejjer tagħna u dan bis-saħħa tar-riżorsi umani ta’ esperjenza f’dan il-qasam.”
Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!