L-Air Malta Tkompli fi Triqitha lejn l-Irkupru Finanzjarju

Data: L-Erbgħa, 30 ta’ Ottubru 2013
Ref: 081-2013 MT


L-Air Malta llum ppreżentat ir-rapport annwali vverifikat u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati tagħha għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Marzu 2013. Dawn il-figuri vverifikati, li ġew irreġistrati fi tmiem it-tieni sena tal-Pjan ta’ Ristrutturar ta’ ħames snin tal-linja tal-ajru, ikomplu juru t-titjib pożittiv li qiegħda tilħaq l-Air Malta. Matul dan il-perjodu l-linja tal-ajru naqset b’aktar min-nofs it-telf mill-operat tas-sena ta’ qabel, żiedet b’mod sinifikanti d-dħul tagħha, irreġistrat żieda fil-load factor tal-passiġġiera u tejbet il-prestazzjoni tal-ħin tat-titjiriet tagħha.

Dawn ir-riżultati, li inkludew ukoll il-figuri interim ta’ sitt xhur (minn April sa Settembru 2013), tħabbru fid-dettall illum matul konferenza stampa indirizzata miċ-Chairman tal-Air Malta, Raymond Fenech, il-Kap Eżekuttiv, Peter Davies; u l-Uffiċjal Kap Finanzjarju, Nick Xuereb. 5:36:19 PM


Ir-Riżultati Finanzjarji għas-Sena li Ntemmet f’Marzu 2013
Matul din is-sena finanzjarja, il-linja tal-ajru rrapportat telf mill-operazzjonijiet tal-linja tal-ajru qabel l-ispejjeż tar-ristrutturar u dawk finanzjarji ta’ 13.7 miljun Euro (2012: €29.7m, 2011: €34m). Dan ir-riżultat huwa miljun Euro aħjar minn dak ibbaġitjat fil-Pjan ta’ Ristrutturar u jirrappreżenta titjib ta’ 16-il miljun Euro fuq s-sena l-oħra. It-telf totali għas-sena wara r-ristrutturar u l-ispejjeż finanzjarji kien ta’ 31.2 miljun Euro (2012: €38.4m, 2011: €88.9m).

Id-dħul mill-operat tal-linja tal-ajru żdied b’13-il miljun Euro għal 221 miljun Euro (2012: €210.5m, 2011: €205.7m). Dan kien xprunat minn titjib kostanti fl-inizjattivi ta’ ġenerazzjoni tad-dħul li jinkludu dħul dawk anċillari. 

Matul din is-sena, l-Available Seat Kilometers (miljuni ta’ ASKs) naqsu b’7 % għal 3,483 minn 3,738. Dan huwa f’konformità mal-miżuri kompensatorji tal-Pjan ta’ Ristrutturar approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Minkejja dan it-tnaqqis fil-kapaċità ta’ seats, l-Air Malta ġarret 1.74 passiġġier, tnaqqis minimu ta’ 2 % mill-1.78 miljun passiġġier irreġistrat is-sena l-oħra. Ir-riżultat pożittiv intlaħaq permezz ta’ żieda fil-fattur tal-ammont ta’ passiġġieri ta’ +.1.7 % għal 76.5 % (2012: 74.8 %, 2011: 68.5 %).

Prestazzjoni tal-Ħin
Il-prestazzjoni tal-ħin (OTP), li qiegħda tiġi rrapportata għall-ewwel darba matul ir-rapport annwali tal-linja tal-ajru, tjiebet b’3.8 % għal 80.1 %. (2012: 76.3 %, 2011: 76.7 %). Din il-miżura operattiva tindika l-persentaġġ ta’ titjiriet li telqu fi żmien 15-il minuta mill-ħin skedat għat-tluq tagħhom. Din hija miżura industrijali standard ta’ prestazzjoni tal-ħin tal-linja tal-ajru u hija wieħed mill-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni fl-industrija. Matul l-aħħar sena, l-Air Malta nediet programm ta’ proġetti ta’ ri-inġinerija tal-proċess ta’ negozju biex ittejjeb l-OTP tagħha. 

Hedging tal-Fjuwil 
Il-fjuwil huwa l-akbar element ta’ spiża għall-Air Malta hekk kif jammonta għal 28 % tad-dħul tal-linja tal-ajru. L-istrateġiji ta’ hedging tal-fjuwil u l-munita adottati mill-Kumpanija qegħdin iħallu l-effetti mixtieqa fid-dawl tal-fatt li r-riskju ta’ spejjeż tal-fjuwil ogħla qiegħed jiġi mitigat. Permezz ta’ dawn l-inizjattivi l-Air Malta qelbet b’suċċess dak li kien penali ta’ spiża sostanzjali kontra l-kompetizzjoni tagħna biex ikun f’konformità u xi drabi saħansitra aħjar mill-kompetizzjoni diretta.

Triq għall-Implimentazzjoni 
L-effettività tal-miżuri ta’ ristrutturar li ttieħdu, ġiet riflessa fir-riżultati finanzjarji mtejba rreġistrati matul is-sena finanzjarja kurrenti. Il-linja tal-ajru miexja sostanzjalment tajjeb fl-inizjattivi ta’ ġenerazzjoni ta’ dħul tagħha, madankollu fid-dawl tal-implimentazzjoni mdewma ta’ ċerti miżuri previsti, il-benefiċċju sħiħ tat-tnaqqis mistenni fl-ispejjeż ma ġiex esperjenzat mill-Kumpanija matul din is-sena. 

Dan huwa mistenni li jseħħ fis-sena finanzjarja kurrenti u b’hekk itejjeb ulterjorment ir-riżultati mill-operat rreġistrati. Matul din is-sena kurrenti, il-Kumpanija ser issegwi l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri.
 
Il-linja tal-ajru għandha tkompli tindirizza l-bażi tal-ispejjeż tagħha. Għadhom għaddejjin diskussjonijiet kuntrattwali ewlenin mal-World Aviation Group, SkyGourmet u Sabre fost l-oħrajn. Inizjattivi oħrajn relatati mal-ispejjeż li qegħdin jiġu indirizzati, inkluż it-tariffi tas-Sistemi ta’ Distribuzzjoni Globali, it-tindif tal-ajruplani u l-finanzjament tar-riżervi. Dawn id-diskussjonijiet tal-kuntratti jsegwu l-ftehim ta’ negozjati kuntrattwali mill-ġdid milħuqa s-sena l-oħra ma’ fornituri ewlenin oħra inkluż Lufthansa Technik, l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta u s-SITA. 

Riżultati Interim ta’ Nofs is-Sena (April – Settembru 2013)
Matul il-perjodu ta’ sitt xhur li jsegwi wara d-dikjarazzjonijiet finanzjarji vverifikati mħabbra llum, l-Air Malta żiedet id-dħul tagħha b’9.6 miljun Euro (7.2 %) meta mqabbel mas-sena ta’ qabel. Matul dan il-perjodu, il-linja tal-ajru rreġistrat profitt mill-operat ta’ qabel ir-ristrutturar u spejjeż relatati oħrajn ta’ 6.25 miljun Euro (NS2012: 0.41m). Il-profitt għall-perjodu, wara r-ristruttur u l-ispejjeż finanzjarji, kien ta’ 2.9 miljun Euro (NS2012: telf ta’ 5.6 miljun Euro). 

Matul dan il-perjodu, l-Air Malta rreġistrat żieda fil-passiġġieri ta’ 5 % għal 1.11 miljun (NS2012: 1.06m) u tnaqqis fil-fattur tal-ammont ta’ 1.7 % għal 76.8 % (NS2012: 78.5 %). L-Air Malta tejbet ukoll l-OTP b’6% għal 84.5% (Apr-Sep 2012: 78.5%).

Konklużjoni
Din kienet sena tassew importanti u eċċitanti għal-linja tal-ajru. Matul dan il-perjodu, il-linja tal-ajru rreġistrat tragwardi sinifikanti li inkludew l-approvazzjoni tal-Pjan ta’ Ristrutturar mill-Kummissjoni tal-UE. Is-sena rat ukoll it-tnedija tal-brand il-ġdid u r-ripożizzjonament tal-linja tal-ajru, l-inawgurazzjoni tal-Uffiċċji Prinċipali ġewwa Skyparks u t-tnedija ta’ websajt ġdida.

Din is-sena l-Air Malta investit 3.5 miljun Euro f’tagħmir għas-Servizzi fuq l-art ġewwa l-ajruport, bdiet mill-ġdid it-titjiriet ta’ kuljum lejn Tripli u inawgurat titjiriet lejn Benghazi. Innegozjat mill-ġdid il-ftehim kuntrattwali mas-SITA, iffirmat Ftehimiet Kollettivi mal-Unjoni tal-Inġiniera u l-ALPA, nediet rivista ġdida Il-Bizzilla għal waqt it-titjiriet u ħatret lil Joseph Calleja bħala l-ambaxxatur tad-ditta tagħha. Biegħet ukoll lil Holiday Malta u l-Flyaway Tours biex tkompli tissodisfa r-rekwiżiti tal-Pjan ta’ Ristrutturar. 

L-Air Malta ser tkompli tagħti spinta ‘l quddiem lil numru ta’ proġetti relatati speċifikament mat-tnaqqis fl-ispejjeż filwaqt li tmexxi proġetti ġodda għat-titjib fid-dħul. Għada ser jitnieda proġett ewlieni ta’ ppjanar tar-riżorsi tal-impriża finanzjarja (ERP) li ser jara bidla radikali fis-sistemi finanzjarji tal-linja tal-ajru mmexxija minn sett integrat ta’ moduli tas-softwer. Dan il-proġett ewlieni għandu l-għan li jġedded mill-qiegħ l-istruttura, il-proċessi, il-proċeduri u s-sistemi ta’ softwer finanzjarju tal-linja tal-ajru. 

Il-linja tal-ajru jeħtieġ li tinvesti wkoll fit-tisħiħ tal-ġestjoni u l-kontabbiltà u tkompli tmexxi rivoluzzjoni kulturali fi ħdan l-impjegati tagħha.

Ir-rapport annwali vverifikat u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati tagħha għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Marzu 2013 - PDF


 

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!