Speech delivered by Air Malta's Chairman, Dr. Charles Mangion, at the opening of AMITEX 2019

Onorevoli Ministru, Diretturi, Sinjuri. Merħba

Huwa ta’ unur għalija li llum ninsab hawnhekk, fil-ftuħ ta’ AMITEX, il-fiera annwali tal-ivvjaġġar organizzata mill-MFCC.  Din hija opportunità kbira biex l-Air Malta tniedi l-iskeda tas-sajf tagħha u turi l-prodotti u s-servizzi l-ġodda tagħha.

L-Air Malta tinsab kburija li tat bidu għall-AMITEX meta organizzatha għall-ewwel darba fl-1994. Fis-26 edizzjoni tagħha, l-AMITEX għadha toffri opportunità kbira biex il-vjaġġaturi Maltin jiskopru opportunitajiet tal-ivvjaġġar u biex jippjanaw il-vaganzi tas-sajf tagħhom. Il-fiera hija pjattaforma ideali fejn is-sħab tagħna - l-aġenti tal-ivvjaġġar - jistgħu jiltaqgħu, jiddiskutu u jbigħu prodotti relatati mal-ivvjaġġar lill-pubbliku ġenerali.

F’AMITEX, aħna qed inniedu l-iskeda tas-sajf tagħna li se tibda fi tmiem ta’ dan ix-xahar. Dan is-sajf, aħna qed nipproponu għażla interessanti ta’ 40 destinazzjoni skedata b’aktar minn 180 titjira bir-ritorn fil-ġimgħa. Qed inżidu l-frekwenza għal Paris Charles De Gaulle, Hamburg, Kiev, London Heathrow, Lyon, Munich, Tuneż, u wara nuqqas ta’ aktar minn 12 snin, se nerġgħu nħaddmu titjiriet lejn il-belt kapitali tal-Eġittu, il-Kajr. Għall-ewwel darba, il-linja tal-ajru se toffri wkoll servizzi skedati lejn / minn Varsavja fil-Polonja. B’kollox, qed nimmiraw li nġorru 1.46 miljun passiġġier. Dawn iż-żidiet jenfasizzaw l-impenn kontinwu tal-Linja tal-Ajru lejn l-industrija tat-turiżmu lokali, kif ukoll l-appoġġ li hija tagħti għat-tkabbir ekonomiku tal-Gżejjer.

Nhar is-Sibt li ġej, se nkunu qed inħabbru r-riżultati finanzjarji tagħna għas-sena li ntemmet f’Marzu 2018. Dawn ir-riżultati juru xejra pożittiva u titjib wara bosta snin. Madakollu, biex inkun ċar; għadna ma nistgħux inserrħu rasna. Kull impjegat fi ħdan il-Kumpanija jrid jibqa’ ffukat biex il-Linja tal-Ajru żżomm id-direzzjoni tagħha fi triqitha lejn tkabbir sostenibbli u lejn il-profittabbiltà.

Il-Linja tal-Ajru qed topera f’industrija kompetittiva ħafna. Matul din l-aħħar sena u nofs, ħdimna ħafna biex inniedu rotot ġodda u biex inżidu l-għadd ta’ ajruplani. Nedejna 21 rotta ġdida, inklużi xi servizzi Intra-Ewropej. Il-maġġoranza assoluta tar-rotot, li ġew introdotti s-sajf li għadda, ġew estiżi għax-xitwa u huma inklużi wkoll f’dan is-sajf. 

Madankollu, m’aħniex qed niffukaw biss fuq li nżidu r-rotot u l-għadd ta’ passiġġieri. Qed naħdmu ħafna wkoll biex intejbu l-fokus tagħna fuq il-passiġġier.

Biex nagħmlu dan, nedejna struttura ta’ prezzijiet ġodda fi ħdan il-klassi Economy, biex b’hekk il-klijenti jkollhom il-possibbiltà li joħolqu l-esperjenza tal-ivvjaġġar personali tagħhom. Tejjibna ukoll l-għażla fuq il-menu abbord fil-klassi Economy. Mix-xahar id-dieħel, fuq it-titjiriet tagħna se jkun disponibbli servizz komprensiv fil-klassi Business li jinkludi menu gourmet ġdid. Dan is-servizz jiffoka fuq l-attenzjoni għad-dettal, u jonora l-patrimonju tagħna permezz ta’ disinn tradizzjonali u settijiet tal-ikel taċ-ċeramika b’tema Maltija.

Għaldaqstant, l-iffukar fuq il-klijent qed isir parti integrali mill-operat tagħna fil-livelli kollha.

Esperjenza tal-ivvjaġġar eċċellenti trid tkun imsejsa wkoll fuq infrastruttura tal-IT solida li tiffaċilita l-operat u titjiriet fil-ħin. F’dan ir-rigward, aħna qed ninvestu bil-qawwa fl-IT u qed intejbu l-iskedar, ir-rostering u l-esperjenza tal-passiġġieri tagħna permezz taċ-Ċentru l-ġdid tagħna tal-Operat, li se jkun qiegħed jiffunzjona kompletament fil-ġimgħat li ġejjin. Dan iċ-ċentru se jospita ħames dipartimenti fil-qasam tal-operat u għadd ta’ sezzjonijiet ta’ sostenn li se jikkontrollaw aktar minn 18,000 titjira li l-Linja tal-Ajru tħaddem kull sena.

Aħna implimentajna is-sistema Salesforce bħala l-pjattaforma tagħna għall-Ġestjoni tar-Relazzjoni mal-Klijenti, u użajna din is-sistema biex nintegrawha mal-għodda ta’ prenotazzjoni tagħna, Sabre. Waħda mill-kisbiet ewlenin tal-investiment tagħna fl-IT kienet l-integrazzjoni tas-sistema ta’ prenotazzjoni tagħna ma’ Ryanair, sabiex 21 rotta tal-Air Malta jistgħu jinbigħu fuq is-sit ta’ l-Internet tagħhom. Biex inkomplu ntejbu l-affidabbiltà operazzjonali tagħna, investejna fl-applikazzjoni tal-ippjanar tat-titjiriet Lido ta’ Lufthansa Systems, li hija tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku, kif ukoll f’Net Line Ops ++. Dawn is-sistemi tniedu f’perjodu ta’ żmien rekord ta’ sitt xhur u jagħmlu parti mill-investiment tal-IT ta’ EUR 4 miljun li bbaġitjajna għat-tliet snin li ġejjin.

Biex inkomplu ntejbu l-esperjenza tal-klijenti, dan is-sajf se nilqgħu żewġ Airbus A320NEOs ġodda fi ħdan il-flotta tagħna, li se joffru aktar kumdità lill-klijenti tagħna. L-Air Malta fasslet pjan ta’ ħames snin għall-flotta, li matulu l-ajruplani eżistenti kollha se jiġu sostitwiti minn A320 NEOs ġodda fjamanti.

L-Air Malta żiedet il-konnettività tagħha mill-Ewropa għall-Afrika ta’ Fuq, u stabbiliet il-viżjoni tagħna biex insiru “Il-Linja tal-Ajru tal-Mediterran”. Is-sitwazzjoni fil-Libja qed tiġi mmonitorjata mill-qrib ukoll, u l-pjanijiet biex jitkomplew it-titjiriet se jkunu suġġetti għal valutazzjonijiet tas-sikurezza u tas-sigurtà mill-korpi kompetenti.

L-ivvjaġġar huwa industrija li qed tikber, iżda se jibqa’ sensittiv ħafna għall-prezzijiet filwaqt li l-ispejjeż jiżdiedu kull sena. Huwa essenzjali li nżommu l-aġilità tagħna, li nagħmlu aġġustamenti għall-bidla, li nimplimentaw l-innovazzjoni, u li nirristrutturaw b’mod olistiku. Dan jinvolvi wkoll bidla fil-mentalità fi ħdan il-kumpanija. Aħna nemmnu li l-ispejjeż unitarji konvenzjonali għall-Air Malta għandhom il-potenzjal li jsiru ċentri ta’ dħul għall-kumpanija. Barra minn hekk, biex nilqgħu għall-kompetittività tal-prezz tal-biljett tal-ivvjaġġar, jeħtieġ li nsaħħu l-bejgħ u d-dħul anċillari tagħna, intejbu l-‘yields’, u fl-istess ħin insaħħu u ntejbu l-proċessi ta’ ġestjoni tal-ispejjeż.

Ix-xahar id-dieħel, il-Linja tal-Ajru Nazzjonali se tibda l-45 sena tagħha minn meta bdiet topera. L-Air Malta kienet strumentali fl-iżvilupp tal-Industrija tat-Turiżmu f’Malta, u dejjem kienet fuq quddiem nett fil-promozzjoni tal-ivvjaġġar fost il-Maltin u l-Għawdxin. Dan huwa mument storiku għal-Linja tal-Ajru Nazzjonali, u vjaġġ li ma kienx nieqes mis-suċċess bis-saħħa tal-impenn u l-lealtà tal-impjegati fil-passat u fil-preżent.

Flimkien mal-Kap Eżekuttiv tagħna u l-Bord tad-Diretturi, taħt id-direzzjoni tal-Ministru tat-Turiżmu, se nkunu qed nittrasformaw lill-Air Malta u nsaħħu n-netwerk tar-rotot attwali.

Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill-Prim Ministru u lill-Ministru Mizzi għall-appoġġ kontinwu tagħhom, kif ukoll lill-bord tad-diretturi u lill-maniġment, flimkien mal-impjegati kollha tagħna li ħaddnu l-istrateġija ta’ tkabbir tagħna u li qed jaħdmu mingħajr waqfien biex jiżguraw futur ta’ suċċess lil-Linja tal-Ajru.

Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-aġenti tal-ivvjaġġar kollha għall-appoġġ u l-isforz kontinwu tagħkom, u nistennew bil-ħerqa biex inkomplu naħdmu flimkien biex niksbu riżultati saħansitra aqwa fil-futur qarib. Fl-aħħar nett, nirringrazzjaw lill-klijenti leali tagħna li jkomplu jappoġġaw lill-Air Malta u li mingħajr il-lealtà u l-appoġġ tagħhom ma nkunux ninsabu hawnhekk illum.

Nirringrazzja lill-MFCC talli organizzaw din il-fiera, kif ukoll lill-esibituri kollha għall-parteċipazzjoni tagħhom. Nixtiqilhom kull suċċess f’din l-edizzjoni ta’ AMITEX.

Grazzi

Dr Charles Mangion

Chairman tal-Air Malta plc

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!