L-Istorja tal-Air Malta

L-Air Malta: l-istorja tagħha fil-qosor

L-Air Malta bdiet topera t-titjiriet tagħha fl-1 ta' April 1974 b'servizzi skedati lejn Londra, Birmingham, Manchester, Ruma, Frankfurt, Pariġi u Tripli. 

Illum, l-Air Malta evolviet f'kumpanija tal-ajru reġjonali Ewropea li tiġi fdata minn mijiet ta' eluf ta' passiġġieri kull sena. Aħna noperaw flotta moderna ta' ajruplani bejn il-Gżejjer Maltin u destinazzjonijiet importanti fl-Ewropea, fl-Afrika ta' Fuq u fil-Lvant tal-Mediterran.


Is-snin sebgħin (1970s)
 • Il-kumpanija Air Malta tiġi stabbilita permezz ta' Riżoluzzjoni mill-Kamra tar-Rappreżentanti ta' Malta fil-21 ta' Marzu 1973, filwaqt li ġiet irreġistrata bħala kumpanija b'responsabbiltà limitata fit-30 ta' Marzu 1973. 
 • Il-Prim Ministru ta' Malta jagħti lill-kumpanija Liċenzja għal Servizz tal-Ajru valida għal għaxar snin, li kienu jibdew mill-1 ta' April 1973. 
 • L-Air Malta tibda topera t-titjiriet tagħha b'żewġ ajruplani tat-tip Boeing 720B mikrija bl-ekwipaġġ mill-Pakistan International Airlines (PIA) b'servizzi skedati lejn ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza, l-Italja u l-Libja. 
Is-snin tmenin (1980s)
 • Il-kumpanija tiffirma ftehim mal-Boeing Commercial Airplane Group għax-xiri ta' tliet ajruplani Avvanzati tat-tip B737-200. Il-kunsinna tagħhom f'Marzu 1983 ħabtet maċ-ċelebrazzjonijiet tal-għaxar snin anniversarju mit-twaqqif tal-kumpanija tal-ajru.
 • Fi żmien sitt xhur mix-xiri ta' dawn l-ajruplani, l-Air Malta jirnexxielha tikseb rekord dinji bl-ogħla utilizzazzjoni għall-operaturi kollha ta' dan it-tip ta' ajruplan: 14.9 sigħat għal kull ajruplan kuljum f'Settembru 1983. 
 • L-Air Malta tkompli ssaħħaħ il-flotta tal-ajruplani tagħha bi ftehimiet strateġiċi ulterjuri bil-għan li ttejjeb u tissodisfa d-dikjarazzjoni tal-missjoni tagħha li tipprovdi servizzi relatati mal-ajru li minnhom jibbenifikaw l-ekonomija Maltija u l-poplu ta' dawn il-gżejjer.

Is-snin disgħin (1990s)

 • F'Mejju 1990, il-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni jivvjaġġa mal-Air Malta fuq żjara uffiċjali storika fil-pajjiż.
 • L-Air Malta tkompli żżid il-frekwenza tas-servizzi tagħha lejn destinazzjonijiet ġirien bħal Katanja, Palermo u Tunis.
 • Fir-Rebbiegħa tal-1994, l-Air Malta tikri ajruplan b'qafas wiesa' tat-tip Airbus A310 sabiex jibda jintuża fuq rotot b'densità għolja lejn il-Ġermanja u Londra u fuq ir-rotta b'distanza twila lejn Dubai. Dan l-investiment jgħin lill-kumpanija tal-ajru żżid il-kapaċità tagħha fil-ġarr tal-merkanzija, tant li jkun ta' siwi kbir għall-industrija Maltija.
 • L-Air Malta tibda tinvolvi ruħha b'mod attiv fl-ippjanar tat-terminal tal-ajru l-ġdid fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, li ġie inawgurat b'mod uffiċjali fit-8 ta' Frar 1992.
 • Il-kumpanija tal-ajru tiddeċiedi li żżid l-importanza strateġika tal-ħidma tagħha fit-trasport tal-merkanzija bil-għan li n-negozju tat-trasport tal-merkanzija bl-ajru jirreġistra dħul akbar.
 • Tiġi stabbilita d-diviżjoni CargoSystems biex tipprovdi servizzi li jvarjaw minn immaniġġjar minn partijiet terzi fl-imħażen, kummerċjalizzazzjoni, servizzi ta' courier abbord u, eventwalment, operazzjoni skedata u ddedikata għall-ġarr tal-merkanzija.
 • Lejn nofs u l-aħħar tas-snin disgħin, il-kumpanija tal-ajru tiddeċiedi li tiddiversifika n-negozju tagħha. Il-kumpanija tistabbilixxi sussidjarji u taqsimiet f'negozji relatati, bħal btajjel kollox kompriż, assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u mmaniġġjar tal-passiġġieri. 
 • L-Air Malta tingħata ċ-Ċertifikat tal-Approvazzjoni JAR-145 fit-13 ta' Novembru 1997 mid-Direttur Ġenerali Franċiż tal-Avjazzjoni Ċivili f'isem l-Awtoritajiet Konġunti Ewropej tal-Avjazzjoni. Din l-approvazzjoni tirrifletti l-istandards tal-manutenzjoni rikonoxxuti fuq livell internazzjonali applikati fl-Air Malta.

Is-snin elfejn (2000s)

 • F'Jannar 2003, Lufthansa Technik Malta - impriża konġunta ġdida mwaqqfa minn Air Malta u Lufthansa Technik AG - tibda twettaq kontrolli (C-Checks) tal-inġinerija fuq il-flotta sħiħa ta' Boeing 737 u l-ajruplan tal-familja Airbus A320 għal Lufthansa German Airlines, Air Malta u partijiet terzi.
 • Għall-ewwel darba, l-Air Malta tibda topera titjiriet bl-Airbus A319 irreġistrat f'Malta. L-ajruplan b'168 post għall-passiġġieri, bl-isem ‘Valletta’, jopera l-ewwel titjira tiegħu lejn Manchester. Fl-4 ta' Frar 2004, issieħeb it-tieni Airbus A319 fil-flotta tal-Air Malta, bl-isem ‘Mdina’.
 • L-Air Malta tibbenifika mis-sħubija ta' Malta fl-UE billi tibda topera titjiriet intra-Ewropej bejn Katanja u l-ajruport Gatwick ta' Londra. Il-kumpanija tal-ajru tistabbilixxi l-bażijiet tagħha fir-Renju Unit u tibda programm ta' titjiriet charter mir-Renju Unit lejn għadd ta' destinazzjonijiet fl-Ewropa.
 • Il-kumpanija tingħata ċ-ċertifikazzjoni ISO 9001-2000 minn Moody International Certification Ltd għas-servizzi tagħha ta' ground handling fin-naħa ta' ġewwa tal-ajruport.

Is-snin riċenti (2010s)

 • Il-kumpanija tal-ajru tibda tiffaċċja pressjoni akbar fuq id-dħul tagħha u fuq il-mudell kummerċjali tagħha.
 • Fl-2010, il-Gvern Malti jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tawtorizza faċilità ta' self b'valur ta' €52 miljun skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat. Il-Kummissjoni tapprova l-miżura temporanja.
 • Il-bord u l-maniġment tal-Air Malta jaħdmu mill-qrib mal-awtoritajiet biex jiddisinjaw pjan ta' ristrutturar sostenibbli maħsub biex idawwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-kumpanija tal-ajru. Il-pjan jiġi ppreżentat għal eżaminazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea, li min-naħa tagħha tapprovah wara skrutinju bir-reqqa.
 • Il-kumpanija tal-ajru tibda timplimenta l-operazzjonijiet ta' ristrutturar tagħha bbażati fuq pjan immexxi mill-Kap Eżekuttiv, Peter Davies, bil-għan li l-kumpanija tal-ajru terġa' tibda tagħmel il-qligħ fi żmien erba' snin. 
 • F'nofs l-2012, l-Air Malta tiżvela l-pożizzjoni tal-branding ġdida tagħha, bil-preżentazzjoni ta' kuluri korporattivi ġodda għall-flotta u logos ġodda għall-kumpanija tal-ajru, kif ukoll għall-kumpaniji sussidjarji. Din il-pożizzjoni ġdida hija maħsuba biex tippromwovi l-Gżejjer Maltin fuq skala internazzjonali u biex issaħħaħ ir-rwol tal-kumpanija tal-ajru bħala l-kumpanija tal-ajru ewlenija tal-Gżejjer Maltin.
 • F'Diċembru 2012, il-forza tax-xogħol tal-kumpanija tal-ajru tiċċaqlaq lejn Skyparks Business Centre fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. It-taqsim modern bi pjan miftuħ jappoġġja l-komunikazzjoni mtejba fost l-impjegati u d-dipartimenti, sabiex b'hekk tiġi enfasizzata t-trasformazzjoni kulturali kontinwa tal-kumpanija tal-ajru.
 • Il-kumpanija tkompli taħdem biex ittejjeb il-proċessi kollha tagħha, kif ukoll biex issaħħaħ l-impenn tagħha li twassal servizzi ta' eċċellenza fl-aspetti kollha tal-operazzjonijiet tagħha.

aġġornata l-aħħar: Jannar 2013


Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!