Kif Nimmaniġġja l-Kont tal-Flypass tiegħi

Q1.M - Nista' niċċekkja r-rendikont tiegħi fuq l-internet?
A1.

T – Iva, is-servizzi tal-Flypass fuq l-internet huma disponibbli għall-membri kollha tagħna.

Q2.M - Kif nakkwista l-Flypass KMiles mit-titjiriet tiegħi?
A2.

T – Inti tista' takkwista KMiles utli meta tivvjaġġa mal-Air Malta. Tista' tikseb lista tal-livelli tal-KMiles applikabbli billi tikklikkja hawnhekk.

Q3.M - Hemm xi modi oħrajn kif nista' nakkwista l-Flypass KMiles?
A3.

T - Għal modi oħrajn kif takkwista l-Flypass KMiles u l-lista ta' Msieħba tal-Flypass tagħna, ikklikkja hawnhekk.

Q4.M - X'inhuma r-regoli għall-KMiles li jkunu waslu biex jiskadu?
A4.

T - Kwalunkwe mili li ma jissarrfux fi żmien 24 xahar mid-data tal-akkumulazzjoni tagħhom (id-data tat-titjira, id-data tal-bonus jew il-KMiles Imsieħba) jiskadu fl-aħħar ta' dak il-perjodu ta' tliet xhur (pereżempju; mili li jiskadu f'Awwissu ta' kwalunkwe sena partikolari jiskadu fl-aħħar ta' Settembru ta' dik is-sena)

Id-detenturi tal-kard Permanenti jew Diamond huma eżentati mill-kundizzjoni tal-iskadenza tal-mili.

Q5.M – X'għandi nagħmel biex nikseb kreditu għall-KMiles li ma ntbagħtux oriġinarjament?
A5.

T – Jekk jogħġbok ibgħat id-dokumentazzjoni rilevanti lit-Taqsima tal-Flypass (Flypass Unit), fejn tiddikjara b'mod ċar in-numru tal-Flypass tiegħek. Jekk jogħġbok ippermetti 45 jum tax-xogħol għar-rekwiżiti tal-ipproċessar.

Q6.M - Kemm-il darba jiġi aġġornat il-Kont tiegħi?
A6.

T - Meta tivvjaġġa mal-Air Malta, l-informazzjoni dwar it-titjira normalment tiġi aġġornata fi żmien 15-il ġurnata mid-data tal-ivvjaġġar. Ir-reklami għal Promozzjonijiet jew imsieħba oħrajn tal-Flypass jiġu aġġornati kull 60 ġurnata.

Xi kultant, il-KMiles jieħdu xi ftit aktar żmien biex jiġu ttrasferiti.


Q7.M - X'inhuma r-regoli għall-validità tal-Kontijiet tal-Flypass?
A7.

T - Jekk membru ma jkollux mill-inqas kont wieħed bil-KMiles akkumulati fi żmien sentejn mid-data tal-aħħar attività, il-kont tal-Flypass jingħalaq u l-KMiles li jibqgħu ma jissarrfux jintilfu awtomatikament. 

Wara perjodu ta' erbgħa u għoxrin (24) xahar, li matulu l-membru ma jkunx ivvjaġġa mal-Air Malta jew ma' kumpaniji tal-ajru oħrajn li huma Msieħba fil-Programm, il-Kumpanija tirriserva d-dritt li tagħlaq il-kont u tinvalida l-KMiles akkumulati fil-kont.


Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!