Kif Nimmaniġġja l-Kont tal-Flypass tiegħi

Q1.M - Nista' niċċekkja r-rendikont tiegħi fuq l-internet?
A1.

T – Iva, is-servizzi tal-Flypass fuq l-internet huma disponibbli għall-membri kollha tagħna.

Q2.M - Kif nakkwista l-Flypass KMiles mit-titjiriet tiegħi?
A2.

T – Inti tista' takkwista KMiles utli meta tivvjaġġa mal-Air Malta. Tista' tikseb lista tal-livelli tal-KMiles applikabbli billi tikklikkja hawnhekk.

Q3.M - Hemm xi modi oħrajn kif nista' nakkwista l-Flypass KMiles?
A3.

T - Għal modi oħrajn kif takkwista l-Flypass KMiles u l-lista ta' Msieħba tal-Flypass tagħna, ikklikkja hawnhekk.

Q4.M - X'inhuma r-regoli għall-KMiles li jkunu waslu biex jiskadu?
A4.

T - Kwalunkwe mili li ma jissarrfux fi żmien 24 xahar mid-data tal-akkumulazzjoni tagħhom (id-data tat-titjira, id-data tal-bonus jew il-KMiles Imsieħba) jiskadu fl-aħħar ta' dak il-perjodu ta' tliet xhur (pereżempju; mili li jiskadu f'Awwissu ta' kwalunkwe sena partikolari jiskadu fl-aħħar ta' Settembru ta' dik is-sena)

Id-detenturi tal-kard Permanenti jew Diamond huma eżentati mill-kundizzjoni tal-iskadenza tal-mili.

Q5.M – X'għandi nagħmel biex nikseb kreditu għall-KMiles li ma ntbagħtux oriġinarjament?
A5.

T – Jekk jogħġbok ibgħat id-dokumentazzjoni rilevanti lit-Taqsima tal-Flypass (Flypass Unit), fejn tiddikjara b'mod ċar in-numru tal-Flypass tiegħek. Jekk jogħġbok ippermetti 45 jum tax-xogħol għar-rekwiżiti tal-ipproċessar.

Q6.M - Kemm-il darba jiġi aġġornat il-Kont tiegħi?
A6.

T - Meta tivvjaġġa mal-Air Malta, l-informazzjoni dwar it-titjira normalment tiġi aġġornata fi żmien 15-il ġurnata mid-data tal-ivvjaġġar. Ir-reklami għal Promozzjonijiet jew imsieħba oħrajn tal-Flypass jiġu aġġornati kull 60 ġurnata.

Xi kultant, il-KMiles jieħdu xi ftit aktar żmien biex jiġu ttrasferiti.


Q7.M - X'inhuma r-regoli għall-validità tal-Kontijiet tal-Flypass?
A7.

T - Jekk membru ma jkollux mill-inqas kont wieħed bil-KMiles akkumulati fi żmien sentejn mid-data tal-aħħar attività, il-kont tal-Flypass jingħalaq u l-KMiles li jibqgħu ma jissarrfux jintilfu awtomatikament. 

Wara perjodu ta' erbgħa u għoxrin (24) xahar, li matulu l-membru ma jkunx ivvjaġġa mal-Air Malta jew ma' kumpaniji tal-ajru oħrajn li huma Msieħba fil-Programm, il-Kumpanija tirriserva d-dritt li tagħlaq il-kont u tinvalida l-KMiles akkumulati fil-kont.


Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!