• Ara Buking
 • Check-in
 • Il-Kont Tiegħi
 • Il-Kont Tiegħi

  Jekk tixtieq tidħol billi tuża facebook, ikklikkja fuq il-buttuna hawn isfel.

  IDĦOL B'FACEBOOK 

  jew

  Ikklikkja "login" jekk għandek kont tal-Flypass jew website.

  LOGIN OĦLOQ KONT

  close-login
  username
  password

  insejt il-password tiegħek? 
  close-fpass
  l-email tiegħek

  It-temp f'Malta

  Ir-rapport tat-temp mhux disponibbli fil-mument.

L-Aqwa Post għall-Pastizzi

30 Jannar 2013

Pastizzi

X'deċiżjoni iebsa dik! Mill-għażliet diffiċli kollha li kelli nagħmel f'ħajti: bejn li nibqa' ngħix fl-Ingilterra jew inkella li nerħilha lejn Malta, bejn karriera onesta jew ħajja ta' kriminalità (OK, l-aħħar waħda kienet għażla faċli: lanqas jien kapaċi nobrom gallettina u ndaħħalha nkiss inkiss fis-sodda mingħajr ma nħalli traċċi ta' frak); din ċertament hija l-aktar waħda diffiċli. Minn fejn naqbad nibda?

L-ewwelnett, għal dawk li qatt ma żaru dawn il-gżejjer u allura qatt ma daqu l-pastizzi, ser nispjega x'inhuma dawn il-ġojjelli delizzjużi tal-kċina Maltija.

Immaġina l-aktar għaġina delikata u tqarmeċ li qatt doqt f'ħajtek. L-għaġina tal-pastizzi titfarrak meta tigdimha u ddub f'ħalqek meta tibda tomgħodha. Inkiteb ħafna dwar din ir-riċetta leġġendarja magħmula mill-għaġina, tant li ħafna qabbluha mal-filo Griega jew mal-puff delikata Franċiża, iżda għaġina tajba tal-pastizzi hija unika u differenti mit-tnejn u simili għalihom fl-istess ħin. OK, tixbah xi ftit l-għaġina filo, iżda tqarmeċ ħafna aktar u hija aktar rikka.

Il-pastizzi jkunu mimlijin b'piżelli mnixxfin u mgħaffġin jew bl-irkotta. Il-mili jrid ikun jaħraq – b'tali mod li lsienek jinġibed lura involontarjament f'agunija totali u mbagħad jerġa' lura f'postu sabiex ikompli jassorbi t-tortura delizzjuża.

Minħabba li huma daqstant delizzjużi u rħas (30 ċenteżmu kull wieħed!), il-pastizzi jittieklu fi kwalunkwe okkażjoni u ħin tal-ġurnata. Għandek bżonn kollazzjon ta' malajr? Pastizzi u belgħa tè. Ftit qabel nofsinhar? Pastizzi. Ikla ħafifa f'nofsinhar? Filgħaxija? Pastizzi. Il-pastizzi huma parti mill-identità Maltija daqskemm huma l-attendenza fil-knejjes u l-votazzjoni fl-elezzjonijiet ġenerali. Għaldaqstant, f'Malta ssib pastizzerija (ħanut tal-pastizzi) kważi f'kull kantuniera, xi ħaġa ta' tentazzjoni wisq għat-togħmiet u l-gosti tiegħi u xokk għal qaddi!

Għalhekk, f'isem ir-riċerka, minkejja li kemmxejn diffiċli, kilt il-pastizzi mill-maġġoranza vasta tal-pastizzeriji f'Malta sabiex inkun nista' nippreżentalkom il-klassifikazzjoni xjentifika tiegħi tal-pastizzi Maltin (qiegħed nistenna li din ir-riċerka tiġi ppubblikata, iżda l-Università ta' Malta qiegħda tirrifjuta li twieġeb it-talbiet tiegħi!).

Il-Midalja tad-Deheb: Crystal Palace, li jinsab ftit 'il barra mill-Imdina. Dan huwa l-ħanut tal-pastizzi favorit tiegħi. Huwa ħanut tat-tè tipiku Malti li jservi l-verżjoni lokali tat-tè (servut f'tazza b'ħafna ħalib) lil klijentela kważi esklussiva ta' rġiel - irġiel ixxurtjati jkolli ngħid, minħabba li dawn ikollhom iċ-ċans jieklu dawn il-pastizzi delizzjużi waqt li joqogħdu jaqraw il-ġurnali lokali. Il-pastizzi tal-Crystal Palace jitfarrku aktar milli jqarmċu, waqt li l-mili huwa pjuttost ġeneruż. Il-varjetà tal-piżelli hija delizzjuża u rikka, iżda jien għandi xi ħaġa speċjali għall-piżelli, allura nista' ngħid li jien kemmxejn ippreġudikat f'dak ir-rigward. Ixtrihom u kulhom waqt li jkunu għadhom jaħarqu – dan huwa kruċjali, għaliex ma hemm xejn agħar minn pastizzi kesħin jew imsaħħnin mill-ġdid; iżda minn dan il-post, din żgur mhijiex u ma tistax tkun problema, għaliex il-pastizzi hawnhekk jinbiegħu jaħarqu nar direttament mit-turtiera jew inkella jkunu diġà telqu! Il-pastizzi tal-Crystal Palace jinħatfu mill-ewwel.

Il-Midalja tal-Fidda: Il-Maxims tal-Gżira. Kuntrarju għall-Crystal Palace li għadni kif tkellimt dwaru hawn fuq, dan huwa ħanut tal-pastizzi u mhux ħanut tat-tè u, għalhekk, joffri varjetà akbar ta' ikel. Tista' tixtri l-pizza bil-porzjon (delizzjuża), zalzett imgeżwer bl-għaġina (delizzjuż), torti tal-laħam (delizzjużi...qiegħed taqbad xi rrid ngħid?) u kull tip ta' tjubija żejtnija. Iżda hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-pastizzi u dan il-post jagħmilhom tajbin ħafna u fi kwantitajiet enormi wkoll.

Irnexxieli niftaħlek l-aptit? Le? Mela allura inti persuna aħjar minni - jien ser nerħilha lejn il-Maxim's għal xi ħaġa ħafifa qabel norqod - it-tlegħib fuq it-tastiera tiegħi qiegħed jixxortjali l-laptop! Din issa tista' titqies uffiċjalment bħala kwistjoni ta' sigurtà. 


Top Blog Posts

More posts by this author

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!