Il-Qawmien tal-Belt Valletta

VallettaIl-Belt Valletta fi nżul ix-xemx

Fl-1798, il-belt inħatfet mill-forzi Franċiżi. Il-ħakma qasira tagħhom xejn ma kienet popolari mal-Maltin, li eventwalment kienu lesti jgħinu lill-Ingliżi biex jeħilsu darba għal dejjem mill-Franċiżi. L-Assedju ta' Malta kien perjodu ta' sentejn mill-1798 meta t-truppi Franċiżi ġew imġiegħla jirtiraw fil-Belt Valletta wara rewwixta mill-popolazzjoni lokali. L-Ingliżi kienu qegħdin jagħmlu imblokk navali effettiv ħafna li kien qiegħed iċaħħad lill-Franċiżi mill-provvisti vitali. Sal-1800, minħabba n-nuqqas ta' ikel u ilma, kif ukoll minħabba t-tifqigħat ta' mard, il-Franċiżi abbandunaw il-belt, sabiex b'hekk wittew it-triq għal ħakma ta' 164 sena ta' Malta mill-Ingliżi.

Matul il-perjodu tal-ħakma Ingliża, il-Belt Valletta għaddiet minn aktar bidliet f'dak li għandu x'jaqsam mal-kostruzzjoni. Dawn kienu jinkludu t-twessigħ tat-toroq u tal-bibien tal-belt, kif ukoll il-kostruzzjoni ta' ċerti binjiet notevoli, inkluż il-bini tal-Kamra tal-Kummerċ fi Triq ir-Repubblika u t-Teatru Rjal (Royal Opera House), li wkoll jinsab fi Triq ir-Repubblika. Dan tal-aħħar, bħal ħafna binjiet famużi oħrajn fil-Belt Valletta, kważi nqered għal kollox mill-attakki mill-ajru tal-Ġermaniżi fit-Tieni Gwerra Dinjija, u bħalissa qiegħed jiġi ddisinjat u mibni mill-ġdid mill-arkitett famuż Taljan Renzo Piano.

Matul it-Tieni Gwerra Dinjija, il-Belt Valletta esperjenzat fost l-eqqel bombardament fl-Ewropa. Ħafna mill-wirt arkitettorali imprezzabbli tagħha nqered għal kollox, iżda immedjatament wara l-gwerra beda perjodu ta' rikostruzzjoni mingħajr dewmien sabiex terġa' tingħata sura dinjituża lil din il-belt grandjuża.

Il-Belt Valletta tal-lum hija kklassifikata bħala belt ta' wirt dinji tal-UNESCO, li tiġġustifika d-deskrizzjoni tagħha minn Benjamin Disraeli bħala "belt ta' palazzi mibnija mill-ġentlomi għall-ġentlomi".

.


Blog relatat

all blogs

Kont taf?

  • Is-Salib polemikuż ta' Malta bi tmien ponot jissimbolizza t-8 obbligazzjonijiet tal-Kavallieri ta' San Ġwann: il-verità, it-twemmin, l-indiema mid-dnubiet, l-umiltà, il-ġustizzja, il-ħniena, is-sinċerità u l-persekuzzjoni kontinwa.
Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!