Knejjes fil-Belt Valletta

St JohnIl-Kon-Katidral ta' San Ġwann

Din il-belt eleganti tista' tiftaħar b'numru ta' knejjes sbieħ, li kollha minbarra waħda huma Kattoliċi. L-eċċezzjonijiet huma l-knisja msejħa St Andrews Scots, li hija knisja interdenominazzjonali li tipprovdi servizzi għall-Kristjani b'mod ġenerali u l-Katidral Anglikan ta' San Pawl.

L-aktar knisja famuża tal-Belt Valletta u possibbilment ta' Malta hija l-Kon-Katidral ta' San Ġwann, li jinsab fil-qalba tal-belt, kantuniera ma' Triq ir-Repubblika. Huwa kien inbena mill-arkitett Malti Ġlormu Cassar għall-Kavallieri ta' San Ġwann bejn l-1573 u l-1578. Il-katidral huwa magħruf għad-dekor affaxxinanti tiegħu minn ġewwa, tipiku tal-perjodu Barokk tard. Il-knisja hija ddekorata b'mod splendidu b'pitturi, skulturi u tapizzeriji ta' artisti famużi bħal Caravaggio u Mattia Preti. Hija għandha wkoll tmien kappelli ddedikati lil-Lingwi differenti tal-Ordni ta' San Ġwann.

Il-Knisja ta' San Franġisk ta' Assisi tinsab fi Triq ir-Repubblika. Dan il-bini storiku, li jmur lura għas-seklu 16, sarlu ħafna restawr. Din il-knisja tospita xogħlijiet artistiċi importanti, inklużi statwi, affreski u pitturi.

Il-Knisja ta' Santu Wistin, li tinsab fi Triq il-Fran, oriġinarjament inbniet minn Ġlormu Cassar. Madankollu, il-knisja reġgħet inbniet fl-1765 minn Giuseppe Bonnici. Il-knisja hija mibnija fil-forma ta' salib Grieg u għandha stil Barokk.

Il-Knisja tal-Madonna tal-Vitorja kienet l-ewwel bini li twaqqaf fil-Belt Valletta. Hija nbniet fuq is-sit fejn kienet saret iċ-ċerimonja reliġjuża tat-tqegħid tal-ewwel ġebla.

Knejjes oħrajn fil-belt jinkludu:

 • Il-Madonna tal-Porto Salvo u San Duminku
 • Il-Madonna tal-Karmnu
 • Santa Katarina tal-Italja
 • Santa Barbara
 • Il-Knisja ta' Ġesù Redentur
 • Il-Madonna ta' Damasku
 • Santa Katarina
 • In-Nawfraġju ta' San Pawl
 • Santu Rokku
 • Santa Luċija
 • Santa Marija ta' Ġesù (il-Knisja ta' Ġieżu)
 • Iċ-Ċirkonċiżjoni ta' Ġesù (il-Knisja tal-Ġiżwiti)
 • Il-Knisja tal-Verġni Mqaddsa
 • Sant'Ursula
 • San Nikola (tal-Erwieħ)
 • Il-Knisja tal-Madonna ta' Liesse
 • Il-Knisja tal-Ħarba tal-Familja Mqaddsa lejn l-Eġittu
 • Il-Madonna ta' Pilar

Matul il-ġimgħa jiġu ċċelebrati bosta quddisiet, iżda l-qofol tas-sena jintlaħaq biċ-ċelebrazzjoni tal-festa relatata mal-knisja partikolari. Pereżempju, il-festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl, li tiġi ċċelebrata fl-10 ta' Frar, tara purċissjonijiet straordinarji u ċelebrazzjoni ġenerali madwar it-toroq tal-Belt Valletta.

Iċċekkja l-ħinijiet tal-quddies fuq is-sit www.quddies.com.mt 
Blog relatat

all blogs

Kont taf?

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!