Xarbiet Lokali

Xarbiet lokali

Aħna poplu li nixorbu ħafna - bir-raġun meta wieħed iqis li s-sajf f'Malta jaf jilħaq temperaturi ta' 40°C. Għalhekk, mhux ta' b'xejn li l-Maltin ħolqu xarbiet uniċi biex jaqtgħu l-għatx kollettiv tagħhom! Bħad-deżerti tagħna, ix-xarbiet lokali jistgħu jiġu mħawrin b'ċerti ingredjenti interessanti, inkluż iċ-ċitru, il-ġulepp, il-lewż, l-imsiemer tal-qronfol, iż-żerriegħa tal-ħlewwa u l-ilma tal-ward.

Għal xi Maltin, ġurnata ħdejn il-baħar mingħajr daqsxejn ħobż biż-żejt (ħobż tal-Malti midluk bit-tadam u ż-żejt taż-żebbuġa) u tazza ruġġata kiesħa silġ titqies kważi bħala dagħwa. Ir-ruġġata hija taħlita ta' lewż, vanilla u, f'xi okkażjonijiet rari, imsiemer tal-qronfol. Hija simili għax-xarba Taljana magħrufa bħala latte di mandorla (ħalib tal-lewż). Filwaqt li ma tintgħoġobx minn kulħadd, tista' tkun xarba rinfreskanti u delizzjuża immens, sakemm iżżomm 'il bogħod mill-fliexken bil-ġulepp lest kemm jitħallat mal-ilma.

Il-Kinnie hija xarba mhux alkoħolika kkarbonizzata li tiġi prodotta f'Malta. It-togħma unika tagħha ġejja minn lista ta' ingredjenti li aktar kienu komuni fuq xi tikketta tal-mediċina fis-seklu tmintax: ħxejjex aromatiċi, ħlewwa, ġinseng… iżda l-ingredjent prinċipali tagħha huwa l-larinġ morr – li jagħtiha togħma rinfreskanti. Ix-xarba tiġi esportata lejn numru ta' pajjiżi differenti u hija partikolarment popolari mal-emigranti Maltin, li jkunu qegħdin ifittxu togħma li tfakkarhom fl-iljieli sħan u rilassanti tas-sajf lura f'art twelidhom. Il-Kinnie hija wkoll xarba ideali biex tħallatha mal-alkoħol - ipprovaha mal-Gin jew f'Negroni.

Filwaqt li l-espresso u l-cappuccino qabdu ħafna u saru jiġu ordnati ta' spiss (Malta għadha ma waqgħetx vittma tal-Frappuccino u l-Caramel Macchiato), xorta għad hemm xi wħud li baqgħu jaħilfu bil-Kafè tradizzjonali Malti – simili għal dak li nsibu fl-Afrika ta' Fuq, il-kafè tradizzjonali Malti jiġi servut f'kikkra żgħira, huwa qawwi u aromatiku ħafna u normalment jiġi mħawwar bl-imsiemer tal-qronfol u l-ilma tal-ward. Meta jkun qiegħed jissajjar, dan ġeneralment jinxtamm minn diversi toroq bogħod, iżda t-togħma hija waħda mill-aktar delizzjuża.

Il-birrerija prinċipali ta' Malta - Simonds Farsons Cisk plc - tipproduċi l-aktar lager popolari li tiġi kkonsmata lokalment – iċ-Cisk. Din il-lager iffermentata fil-qiegħ għandu jipprovaha kull min irid jesperjenza dak kollu li huwa lokali. Hija tintiegħem l-aħjar f'wieħed mill-ħafna ħwienet tax-xorb li nsibu fl-irħula Maltin, fejn tiġi servuta flimkien ma' plattini ta' stuffat tal-kirxa u bebbux – jew inkella tista' teħodha ma' borża karawett!

Għal nazzjon b'popolazzjoni ta' 450,000 ruħ biss, għandna kultura b'saħħitha u vibranti ta' produzzjoni tal-inbid. L-inbejjed Maltin huma abbundanti fir-ristoranti u s-supermarkets. Għal togħma Maltija unika, ipprova wieħed magħmul mill-għenba Ġellewza (ħamra) jew Girgentina (bajda), li huma indiġeni għal Malta. 

Hemm ukoll numru ta' likuri li jiġu distillati lokalment, inkluż wieħed li huwa magħmul mill-bajtar tax-xewk (Opuntia ficus-indica) – dan huwa likur ħelu ħafna b'togħma unika. Likur ieħor li kiseb popolarità dan l-aħħar huwa l-Limunċell – verżjoni Maltija tal-Limoncello Taljan, li jsir minn fost l-aktar lumi bnin li nsibu fil-Mediterran. Huwa mod perfett kif tispiċċa ikla delizzjuża.

.

Blog relatat

all blogs

Kont taf?

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!