Il-Lingwa Maltija

Il-Malti huwa mitkellem mill-maġġoranza tan-nies tal-lokal 

Huwa interessanti li nirrikonoxxu kif l-ilsien Malti huwa sors qawwi ta' kburija għal ħafna Maltin. Il-fatt li dan in-nazzjon hekk ċkejken b'400,000 abitant biss kellu l-lingwa unika tiegħu għal ġenerazzjonijiet sħaħ, minkejja l-ħafna influwenzi lingwistiċi qawwija li kellha madwarha, huwa prova mill-aqwa tal-elastiċità kulturali ta' dan in-nazzjon. Mas-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Malti sar lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, pass li kompla jiżgura l-eżistenza tiegħu fit-tul għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.


Għal dawk li mhumiex intiżi, il-Malti jinstema' simili għall-Għarbi. Dan minħabba li, bħala lingwa Semitika, l-għeruq tiegħu huma bbażati fuq l-Għarbi – fil-fatt, il-lingwa Maltija hija l-unika lingwa Semitika li hija rikonoxxuta kif xieraq bħala lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, kuntrarju għall-Għarbi, il-Malti jinkiteb bl-alfabett Latin u jinqara mix-xellug għal-lemin. Huwa jinkludi wkoll għadd kbir ta' kliem li ġej mit-Taljan u mill-Ingliż.

Kif wieħed jista' jistenna minn lingwa uffiċjali ta' nazzjon, il-Malti huwa preżenti f'kull roqgħa tal-gżejjer u mitkellem mill-maġġoranza tal-Maltin. Huwa jintuża wkoll fl-iskejjel, fix-xandir u fil-ġurnaliżmu stampat, fil-politika u fil-qrati tal-ġustizzja. Madankollu, minħabba li fil-passat din il-gżira kienet kolonja Brittanika, l-Ingliż, flimkien mal-Malti, igawdi l-istatus ta' lingwa uffiċjali u jidher miktub fuq is-sinjali, fil-menus tar-ristoranti u fid-dokumenti uffiċjali, li ġeneralment ikunu jinkludu ż-żewġ lingwi.

Filwaqt li xi edukaturi u studjużi tal-Malti jemmnu li l-lingwa tinsab taħt theddida, minħabba l-għadd ġmielu ta' kliem ġdid u misluf minn lingwi barranin li qiegħed jintegra u jsir parti mid-diskors ta' kuljum b'mod regolari, oħrajn jaraw dan il-fenomenu bħala sinjal ta' lingwa ħajja u f'saħħitha.

.Blog relatat

all blogs

Kont taf?

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!