L-identità nazzjonali tal-Gżejjer

Is-Salib ta' Malta

Minkejja li l-popolazzjoni Maltija tidher li hija waħda omoġenja, l-identità nazzjonali hija waħda multidimensjonali, influwenzata kif inhi mill-istorja, ir-reliġjon, il-baħar li jdawwarha, il-lingwa unika tagħha, il-politika li tifred u fl-istess ħin tgħaqqad, kif ukoll iż-żgħażagħ moħħhom miftuħ u ottimisti tal-lum; dawn kollha jagħmlu lil Malta u l-Maltin affaxxinanti daqskemm huma uniċi.

L-Istorja: L-identità kollettiva ta' poplu tissawwar mill-istorja tiegħu u l-Maltin mhumiex eċċezzjoni. Fil-fatt, wieħed jista' tabilħaqq isostni li fuq din il-gżira daqstant żgħira, li hija ffollata bl-arti, bil-kultura u bi fdalijiet ta' żminijiet twal ilu ma' kull kantuniera, il-Maltin jgħixu u jesperjenzaw l-istorja tagħhom ma' kull nifs li jieħdu. Dan is-sens ta' qrubija mal-imgħoddi għaġen nazzjon ta' nies li, b'mod ġenerali, huma aktar minn ħerqana sabiex jaqsmu kull nitfa tagħrif interessanti li jafu dwar pajjiżhom. Sib persuna Maltija u staqsiha dwar l-assedju tal-1565 u tara għajnejha jixegħlu waqt li tkun qiegħda tirrakkontalek dwar il-kavallieri li, minkejja li kienu ferm inqas fin-numru mill-għedewwa, irnexxielhom jiddefendu lil din l-art bl-aktar mod qalbieni. Mit-tfal tal-iskola li jirrakkontaw iż-żjara tagħhom fl-Ipoġew sal-anzjani li esperjenzaw l-effetti qerrieda tal-attakki tal-bombi matul it-Tieni Gwerra Dinjija, l-istorja u l-preistorja tan-nazzjon għandhom preżenza evidenti fl-identità tiegħu.

Ir-Reliġjon: Malta hija pajjiż fil-biċċa l-kbira tiegħu Kattoliku, u ħafna mill-attivitajiet fil-kalendarju annwali tiegħu jduru madwar festi u ċelebrazzjonijiet speċjali. Dawn l-avvenimenti jittieħdu b'serjetà kbira u r-rivalitajiet li jeżistu bejn l-irħula ġirien iġibu magħhom eċċitament qawwi fis-sajf - il-qofol tal-istaġun tal-festa. Għalkemm in-numru ta' nies li jmorru l-knisja b'mod regolari qiegħed jonqos, il-maġġoranza tal-Maltin xorta għadhom jieħdu t-twemmin tagħhom bis-serjetà. Sagramenti bħall-magħmudija, l-ewwel tqarbina u l-griżma tal-Isqof normalment jiġu ċċelebrati b'entużjażmu - ġeneralment fil-forma ta' festin organizzat mill-ġenituri tat-tfal fejn l-ikel u x-xorb żgur ma jonqsu qatt.

Il-Lingwa: Bir-raġun kollu, il-Maltin huma kburin bil-lingwa tagħhom. Din il-lingwa Semitika hija l-unika waħda tax-xorta tagħha li hija rikonoxxuta bħala lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Matul l-istorja tagħha, id-diversi ħakkiema li kkolonizzaw din il-gżira mhux biss ma qerdux din il-lingwa unika, iżda tabilħaqq servew biex ikomplu jarrikkixxuha bl-influwenzi lingwistiċi tagħhom. Fil-fatt, wieħed jista' jidentifika kliem li ġej mill-Ingliż, mit-Taljan u mill-Franċiż, li jkompli jseddaq il-lingwa b'għeruq Għarab. Filwaqt li l-Malti u l-Ingliż huma t-tnejn speċifikati fil-Kostituzzjoni bħala lingwi uffiċjali, huwa l-Malti li jintuża l-aktar fil-ħajja ta' kuljum u f'materji aktar uffiċjali tal-Istat. Madankollu, il-Maltin jiftaħru li huma poplu verament bilingwi.

Id-Dijaspora: Il-komunitajiet Maltin jinstabu f'kull rokna tad-dinja; bl-akbar konċentrazzjonijiet jinsabu fl-Awstralja, fir-Renju Unit, fil-Kanada u fl-Istati Uniti. L-għadd ta' Maltin li jfittxu prospetti ekonomiċi aħjar barra l-pajjiż naqas b'mod sinjifikanti wara l-Indipendenza fl-1964. Madankollu, wara s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2004, il-Gżira reġgħet bdiet tesperjenza l-emigrazzjoni lejn pajjiżi li jinsabu fl-Unjoni Ewropea. L-emigranti Maltin għandhom it-tendenza li jibqgħu jżommu d-drawwiet u l-lingwa tagħhom, b'ħafna minnhom jerġgħu lura lejn art twelidhom wara għexieren ta' snin imsefrin.

Il-Politika: Il-Maltin huma nies passjonali ħafna – kemm jekk ikunu qegħdin jiċċelebraw il-festa lokali tal-qaddis tar-raħal tagħhom jew isegwu u jinkoraġġixxu lit-tim tal-futbol lokali tagħhom, xejn ma jsir mingħajr ħafna u ħafna entużjażmu. Din il-passjoni hija ċertament preżenti f'ossessjoni lokali oħra – il-politika. Possibbilment minħabba l-fatt li l-gżira kisbet l-indipendenza riċentament, ix-xena politika għadha polarizzata ħafna. Wara l-elezzjonijiet, it-toroq ta' Malta jaraw baħar ta' partitarji tal-partit rebbieħ jiċċelebraw fil-karozzi. Minkejja dan l-entużjażmu kbir li ġġib magħha l-politika, prattikament qatt ma jinstemgħu każijiet ta' inċidenti vjolenti, filwaqt li x-xena politika hija relattivament stabbli, speċjalment meta mqabbla ma' dik f'pajjiżi ġirien oħrajn fil-Mediterran, bħall-Italja u l-Greċja.
Blog relatat

all blogs

Kont taf?

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!