• Ara Buking
 • Check-in
 • Il-Kont Tiegħi
 • Il-Kont Tiegħi

  Jekk tixtieq tidħol billi tuża facebook, ikklikkja fuq il-buttuna hawn isfel.

  IDĦOL B'FACEBOOK 

  jew

  Ikklikkja "login" jekk għandek kont tal-Flypass jew website.

  LOGIN OĦLOQ KONT

  close-login
  username
  password

  insejt il-password tiegħek? 
  close-fpass
  l-email tiegħek

  It-temp f'Malta

  Ir-rapport tat-temp mhux disponibbli fil-mument.

Santa Marija: Mhijiex sempliċiment festa fost il-festi

Santa Marija 

Mill-bidu tas-sajf, l-irħula kollha madwar il-gżejjer Maltin ikunu attivi bit-tħejjijiet tagħhom. 

L-iskejjel jagħlqu għas-sajf, jibdew in-nofs ta’ nhari fuq il-postijiet tax-xogħol u, l-aktar importanti, l-istaġun tal-festa (il-festa tar-raħal) issa jkun fl-aqwa tiegħu – u l-Maltin mhumiex it-tip li joqogħdu lura meta jiġu għaċ-ċelebrazzjonijiet!

Il-festa għandha post ċentrali ħafna fil-ħajja ta’ kull raħal f’Malta u Għawdex, billi tikkommemora jum il-festa tal-qaddis patrun ta’ dak ir-raħal. Ma jgħaddix tmiem il-ġimgħa wieħed bejn Ġunju u Settembru fejn ma jkunx hemm raħal wieħed jew aktar fi splużjoni ta’ festivitajiet li jdumu għaddejjin il-ġimgħa kollha.

Titlifx l-opportunità li tingħaqad mal-folla sabiex inti wkoll tieħu sehem fi tradizzjoni twila li ilha magħna mis-seklu 16. Il-festi Maltin huma rinomati għat-tiżjin fit-toroq, il-purċissjonijiet reliġjużi, il-marċi tal-baned u l-gabbani tal-ikel. Il-familji Maltin iżejnu djarhom bl-aħjar mod li jistgħu, filwaqt li l-knejjes jiġu mdawla bid-dwal, kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Madankollu, minkejja l-estravaganza u l-meravilja ta’ dan kollu, dan ma huwa xejn għajr tħejjija u introduzzjoni għall-gran finale meta l-jiem taċ-ċelebrazzjonijiet jilħqu l-qofol tagħhom f’wirja ta’ logħob tan-nar li żżejjed is-smewwiet bl-ilwien jgħajtu u l-irdieden vibranti tan-nar tal-art.

L-aqwa u dik ewlenija fost il-festi tas-sajf hija l-Festa tal-Assunzjoni tal-Madonna, li tiġi ċċelebrata fil-15 ta’ Awwissu, magħrufa lokalment bħala l-Festa ta’ Santa Marija. Din timmarka l-quċċata tal-istaġun tas-sajf u, minbarra li tiġi ċċelebrata f’diversi lokalitajiet madwar il-Gżejjer Maltin, bħall-Mosta (Malta) u l-belt Victoria (Għawdex), hija wkoll btala nazzjonali importanti fil-kalendarju Malti. Filwaqt li xi wħud jiċċelebraw il-festa tradizzjonali tar-raħal tagħhom b’ammonti abbundanti ta’ ikel u mużika, oħrajn sempliċiment jieħdu vantaġġ minn din il-btala pubblika sabiex jieħdu ftit mistrieħ mix-xogħol. Fil-fatt, ħafna Maltin sikwit jieħdu ġurnata jew tnejn lif mix-xogħol u jerħulha lejn Għawdex sabiex jibbenifikaw minn tmiem il-ġimgħa itwal mis-soltu jirrilassaw fix-xemx.

Madankollu, f’nofs dan il-kaos festiv kollu li ġġib magħha l-festa ta’ Santa Marija, in-nies ta’ spiss ikollhom it-tendenza li jinsew għaliex id-data tal-15 ta’ Awwissu saret il-qofol tal-festi f’Malta. Għaliex għandha għeruq daqstant fondi fil-psike Malti bħala okkażjoni ta’ ċelebrazzjoni u għaliex hija saħansitra btala pubblika?
Il-provvisti kienu fi triqithom lejn Malta f’konvoj ta’ erbatax-il bastiment merkantili, bl-aktar wieħed importanti jkun l-Ohio, bastiment Amerikan b’ekwipaġġ Brittaniku.

Kollox huwa marbut ma’ dak li seħħ nhar il-15 ta’ Awwissu 1942. Bħala l-unika bażi ta’ kontroll tal-Gran Brittanja f’nofs il-Mediterran, Malta kienet l-uniku ostakolu li kienu qegħdin jiffaċċjaw in-Nazisti Ġermaniżi u l-Italja ta’ Mussolini fi triqithom għar-rebħa fl-Afrika ta’ Fuq. Fix-xhur li wasslu għal Awwissu 1942, Malta kienet ibbumbardjata bis-saħħa u bdiet tbati minn nuqqas kbir ta’ ikel, armamenti u provvisti oħrajn. L-istrateġija tal-potenzi tal-Assi li jġibu lil Malta għarkupptejha mingħajr provvisti sabiex b’hekk ikollha ċċedi għall-qilla tal-gwerra dehru li kienu qegħdin jaħdmu u huma kienu jafu li jekk ma kinux ser jaslu l-provvisti fil-gżira sal-aħħar ta’ Awwissu 1942, Malta tabilħaqq kien ser ikollha ċċedi.

Il-provvisti kienu fi triqithom lejn Malta f’konvoj ta’ erbatax-il bastiment merkantili, bl-aktar wieħed importanti jkun l-Ohio, bastiment Amerikan b’ekwipaġġ Brittaniku. Il-pjan kien imsejjaħ Operation Pedestal u kien fi triqtu għas-suċċess sakemm il-konvoj ġie bbumbardjat fi ftit jiem qabel kellu jasal Malta. Bit-tama tagħhom qiegħda tgħib fix-xejn, il-Maltin kellhom jistrieħu fuq il-fidi tagħhom u bl-aktar mod iddisprat talbu lil Santa Marija għal miraklu. Sal-14 ta’ Awwissu 1942 waslu tliet vapuri, iżda kien għad ma hemm ebda sinjal tal-Ohio.

Imbagħad, fl-għodwa tal-Festa ta’ Santa Marija, il-bastiment nofsu mgħerreq Ohio finalment irnexxielu jidħol fil-Port il-Kbir, fejn sab jilqgħuh folol kbar ta’ nies ixejru l-bnadar Ingliżi u Amerikani u jkantaw għalenija d-diska patrijottika Rule Britannia. Minħabba t-twemmin komuni li kien seħħ miraklu, il-konvoj baqa’ magħruf bħala l-Konvoj ta’ Santa Marija u d-devozzjoni tal-Maltin lejn Santa Marija u l-festa tal-Assunzjoni tagħha kompliet issir aktar b’saħħitha.

Filwaqt li għal ħafna, il-Konvoj ta’ Santa Marija huwa biss ġrajja mill-passat glorjuż ta’ ġensna, id-data tal-15 ta’ Awwissu għadha tgħix fil-qlub Maltin u fiż-żminijiet moderni evolviet bħala okkażjoni ta’ ferħ u tgawdija mingħajr riservi u f’sensazzjoni tipikament Maltija. Għalhekk, aqbad il-kamera tar-ritratti, ingħaqad mal-folla ferriħija u gawdi inti wkoll l-esperjenza ta’ Santa Marija. Jekk toqgħod attent u tissemma’ tajjeb ’lil hinn mill-marċi tal-banda, taf tisma’ fil-bogħod il-ħoss ritmiku ta’ Rule Britannia!

  

 

Miktub bl-Ingliż minn Rebecca Cachia

 


Blog relatat

all blogs

Kont taf?

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!