Drawwiet u Tradizzjonijiet

Drawwiet u tradizzjonijiet f'Malta

Matul l-aħħar nofs seklu, din il-gżira żgħira f'nofs il-baħar Mediterran, b'rieda ħielsa wara storja twila ta' kolonizzazzjoni u dipendenza fuq il-ħakkiema barranin, għamlet progress kbir permezz tal-immodernizzar. Ħafna minn dan il-progress inkiseb b'veloċità qawwija u kien jinkludi infrastruttura avvanzata, industriji żviluppati sewwa, bħas-servizzi finanzjarji, it-teknoloġija tal-informatika u oħrajn. Filwaqt li ħafna minn dan jista' jkun ta' sorpriża għal dawk li jżuru l-pajjiż għall-ewwel darba, din it-trasformazzjoni ma warrbitx l-elementi prinċipali li sawru l-identità kulturali ta' Malta - id-drawwiet u t-tradizzjonijiet tagħha.

Id-drawwiet Maltin, li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma msejsa fuq il-folklor rurali u r-reliġjon, għadhom viżibbli ħafna fil-ħajja ta' kuljum, l-aktar notevoli, permezz tal-festa tar-raħal. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-qaddis patrun tar-raħal lokali bdiet aktar minn ħames sekli ilu, matul ir-renju tal-Kavallieri ta' San Ġwann u, sal-lum, għadha ġġib magħha dissonanza kkulurita tat-tbaqbiq ferrieħi tipiku tal-Mediterran. Possibbilment l-aktar waħda popolari hija l-Festa ta' San Pietru u San Pawl, magħrufa wkoll bħala l-Imnarja. Dan l-avveniment importanti fil-kalendarju kulturali jiġi ċċelebrat fiż-żona msaġġra tal-Buskett u fih ikun hemm wirjiet ta' annimali u prodotti agrikoli, il-fenek imsajjar b'mod tradizzjonali u l-għana - tip ta' mużika tradizzjonali Maltija.

Il-ħajja tradizzjonali tibda minn kmieni f'Malta. Il-maġġoranza kbira tat-trabi jiġu mgħammda fit-twemmin Kattoliku u din iċ-ċelebrazzjoni ġeneralment tkun tinvolvi laqgħa mhux daqstant intima mal-familjari, il-ħbieb u, ovvjament, l-ikel. Ftit wara, ġeneralment meta t-tarbija tagħlaq sena, il-Maltin jipprattikaw tradizzjoni msejħa l-quċċija, fejn it-tarbija trid timxi mbe lejn ġabra ta' oġġetti, waqt li l-familjari u l-ħbieb iħeġġu lit-tarbija biex tiġbor xi ħaġa. It-tradizzjoni tgħid li l-oġġett li jintgħażel jirrappreżenta l-karriera futura tat-tifel jew tifla. L-oġġetti li jitpoġġew tipikament ikunu jinkludu kuruna tar-rużarju, li tindika vokazzjoni ekkleżjastika, bajda iebsa, li tissimbolizza l-prosperità, kif ukoll oġġetti aktar moderni, bħal calculator, li tissimbolizza karriera fil-finanzi.

Is-sagramenti reliġjużi l-oħrajn jiġu ċċelebrati bl-istess entużjażmu, inkluż dak tal-Ewwel Tqarbina, fejn it-tfal jitlibbsu lbies lelliexi u anġeliku u dejjem ikunu akkumpanjati minn persuna adulta bħala l-parrina tagħhom. Din iċ-ċelebrazzjoni tiġi segwita minn dik tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, li wkoll tiġi ċċelebrata fi stil simili.

F'Malta, it-tiġijiet jiġu ċċelebrati bil-kbir. Fil-fatt, dan l-aħħar, il-Gżira kompliet tespandi n-niċeċ tat-turiżmu tagħha billi qiegħda tippromwovi lilha nnifisha bħala destinazzjoni ideali għal dawk il-barranin li jixtiequ li ċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ tagħhom tkun waħda memorabbli. Madankollu, it-tieġ tradizzjonali Malti għadu ħaj u b'saħħtu. Għalkemm matul is-snin saru xi modifiki, il-kunċetti prinċipali għadhom jiġu pprattikati: iċ-ċerimonji kważi dejjem isiru fi knisja, segwiti miċ-ċelebrazzjonijiet, li ġeneralment isiru fi swali tat-tiġijiet jew f'xi wieħed mill-ħafna ġonna tal-Gżejjer. L-għarajjes iqassmu ornamenti jew rigali żgħar bħala sinjal ta' ringrazzjament u bħala tifkira ta' dik l-okkażjoni speċjali lill-mistednin. Ma għandniex xi ngħidu, l-ikel għandu sehem importanti ħafna fiċ-ċelebrazzjonijiet, b'mod partikolari l-ħelu. It-tiġijiet Maltin kważi dejjem ikollhom il-perlini – tip ta' ħelu delizzjuż li oriġina minn Sqallija u li ma huwa xejn għajr lewż miksi b'taħlita ħelwa magħmula miz-zokkor.

Blog relatat

all blogs

Kont taf?

Username meħtieġ... 
Password meħtieġa... 
Detallji tal-login invalidi... 
Il-login bil-Facebook ma ħadimx. M'hemm ebda kont tal-Facebook irreġistrat b'dan l-email.  
LOGIN 
LOGOUT 
Email meħtieġ... 
ISSOTTOMETTI
Ibdel il-password. 
Kont mhux validu... 
Email Mibgħuta! 
Email b'talba biex tinbidel il-password intbagħtet fuq l-email tiegħek. Malli tirċeviha, ikklikkja fuq il-link mibgħuta sabiex tkun tista' tbiddel il-password tiegħek.
Abbona man-newsletter tagħna
Ċert li trid tneħħi l-abbonament?
Merħba
Tajjeb li qed nerġgħu narawk
lejn
minn
Ibbukkja Issa
Bagalja inklużi b'xejn
We have placed cookies on your device to ensure you get the best experience on our website.
Got it!